Nevi
0
Nieuws

Sterke daling in- en verkoopkosten, NEVI PMI® februari 51.7

Nieuws 15 april 2016

De NEVI PMI® kwam in februari uit op 51.7. Dit was een verdere daling vergeleken met januari en het laagste cijfer sinds augustus 2014. De lagere prijzen voor grondstoffen droegen bij aan de grootste daling van de inkoopprijzen sinds januari 2015. Dit leidde op zijn beurt tot de grootste verlaging van de verkoopprijzen in iets meer dan een jaar.

De NEVI PMI® kwam in februari uit op 51.7. Dit was een verdere daling vergeleken met januari en het laagste cijfer sinds augustus 2014. De lagere prijzen voor grondstoffen droegen bij aan de grootste daling van de inkoopprijzen sinds januari 2015. Dit leidde op zijn beurt tot de grootste verlaging van de verkoopprijzen in iets meer dan een jaar. 


 


De productieomvang steeg opnieuw, zij het in de kleinste mate in meer dan tweeënhalf jaar. Het aantal ontvangen nieuwe orders stagneerde, na eenendertig van groei. Het aantal export orders was wel groter, al was deze groei de kleinste in drie maanden.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam voor de tweede keer in drie maanden toe, zij het beperkt. Voor de twaalfde maand op rij groeide de werkgelegenheid. Deze groei was bescheiden, maar groter dan in januari.

De hoeveelheid ingekochte materialen daalde gering, maar wel voor de eerste keer in meer dan tweeënhalf jaar. De voorraad ingekochte materialen werd eveneens kleiner. Deze afname was bescheiden, maar wel de grootste sinds september 2015. 

De levertijden waren opnieuw langer. Deze verslechtering was echter de kleinste in zeventien maanden. De voorraad gereed product steeg bescheiden, maar wel in de grootste mate sinds maart 2008.


 


Productie index

De Nederlandse producenten maakten in februari opnieuw melding van een grotere productieomvang. Deze toename was echter bescheiden en de kleinste in eenendertig maanden. Er was sprake van een stijging van de productie bij de producenten van consumptiegoederen en halffabricaten, terwijl de producenten van kapitaalgoederen een daling noteerden.

 


Voorraad gereed product index

De voorraad gereed product bij de Nederlandse productiebedrijven steeg in februari voor de tweede maand op rij. Dit was de grootste stijging in bijna acht jaar, al bleef deze bescheiden. De panelleden schreven de grotere voorraad eindproducten in sommige gevallen toe aan een vraag die beneden het verwachte niveau lag. 


Werkgelegenheid index

Er was in februari opnieuw sprake van een uitbreiding van de personeelsbestanden bij de Nederlandse productiebedrijven. Deze groei was groter dan in januari, maar bleef bescheiden. De gegevens wijzen erop dat het grotere aantal banen het gevolg was van de grotere productievereisten. Dit was de twaalfde maand op rij waarin de werkgelegenheid toenam.

 


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen