Nevi
0
Nieuws

Risico's supply chain groter dan ooit – aanpakken blijft lastig

Nieuws 15 april 2016

Industriële bedrijven staan aan méér en grotere supply-chain-risico’s bloot dan ooit tevoren. Het goede nieuws: de meeste ondernemingen zijn zich daar vandaag de dag zeer goed van bewust.

Industriële bedrijven staan aan méér en grotere supply-chain-risico’s bloot dan ooit tevoren. Het goede nieuws: de meeste ondernemingen zijn zich daar vandaag de dag zeer goed van bewust. En een heel aantal heeft methodes gevonden om bepaalde verstoringen, vooral die met een potentieel grote impact, te zien aankomen – zodat ze hetzij die kunnen voorkómen, hetzij de schade weten te beperken. Het minder goede nieuws: voor de meeste bedrijven is de stap van beseffen naar doen nog net even te groot.


 


In 2010 liep er een breed Europees onderzoek naar hoe organisaties supply chain risk management oppakken. NEVI vatte de resultaten samen in een publicatie met als koptekst ‘Not Hot Yet’. René van den Hoven, accountmanager/trainer bij NEVI en in ons land de kartrekker van dat onderzoek, heeft het thema sindsdien behoorlijk ‘hotter’ zien worden – echter, de stap naar het actief managen van de risico’s wordt nog steeds maar mondjesmaat gezet. ‘Met actief managen bedoel ik nadrukkelijk ook integraal managen. Wat je ziet is dat er best veel over risicomanagement wordt gesproken, maar dat dit nog zo weinig integraal gebeurt. Inkoop praat over risico’s in de toeleverketen, financiën kijkt naar bijvoorbeeld valutarisico’s, et cetera. Maar is er een integrale afweging en afstemming van al die risico’s? Nee, dat vaak nog niet. Iedereen doet zijn eigen ding.’ Van den Hoven bespeurt in menige directiekamer nog een gebrek aan visie om integraal met risico- management aan de slag te gaan. Zijn advies strookt met dat van Diks van PwC: ‘Zorg voor alignment met de bovenliggende organisatiestra- tegie en -doelstellingen, binnen én tussen de dis- ciplines. Dus niet, zoals je nog veel ziet, aansturen vanuit suboptimale doelstellingen, maar vanuit integrale doelstellingen en kpi’s (key performance indicators, red.). En zie risicomanagement niet als een ad-hocactiviteit, maar als iets dat continue aandacht vraagt.’


 


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen