Nevi
0
Nieuws

Aanzienlijke groei werkgelegenheid – NEVI PMI® mei 52.7

Nieuws 01 juni 2016

De NEVI PMI® kwam in mei uit op 52.7, vergelijkbaar met april en duidend op een duidelijke verdere verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De groei van de werkgelegenheid was aanzienlijk en de grootste in vijf maanden.De productie steeg voor de 37e maand, zij het deze maand in de kleinste mate sinds februari.

De NEVI PMI® kwam in mei uit op 52.7, vergelijkbaar met april en duidend op een duidelijke verdere verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De groei van de werkgelegenheid was aanzienlijk en de grootste in vijf maanden.


De productie steeg voor de 37e maand, zij het deze maand in de kleinste mate sinds februari. De stijging was het gevolg van van een verdere stijging van de nieuwe orders – de derde stijging op rij. Deze laatste toename was groter dan in april, maar bleef gematigd. Het aantal export orders steeg aanzienlijk, maar ook in de geringste mate in drie maanden.


De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam opnieuw toe. Deze groei was echter beperkt en iets kleiner dan in april. De hoeveelheid ingekocht materiaal nam in geringe mate toe. De voorraad ingekochte materialen daalde licht, na twee maanden van groei. De levertijden waren opnieuw langer. De voorraad gereed product nam af, zij het in bescheiden mate.


 


De inkoopprijzen daalden opnieuw. Hetzelfde gold voor de verkoopprijzen, maar deze daling was miniem en kleiner dan in de vorige maand.


 


Drie deelindices uitgelicht:


Nieuwe orders index


Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, nam in mei voor de derde opeenvolgende maand toe. Deze toename was iets groter dan in april, maar bleef gematigd. De gegevens wijzen erop dat het grotere aantal nieuwe orders het gevolg was van de forse vraag van klanten.


 


Nieuwe export orders index


De gegevens voor mei laten een verdere stijging zien van het aantal nieuwe exportorders bij de bedrijven in de Nederlandse industrie. Deze stijging bleef aanzienlijk, maar was ook de kleinste in drie maanden. Een aantal respondenten schreef het grotere aantal nieuwe orders uit het buitenland toe aan het recent op de markt brengen van nieuwe producten. Met name bij de producenten van consumptiegoederen was de toename van het aantal nieuwe exportorders aanzienlijk.


 


Voorraad ingekochte materialen index


De voorraad grondstoffen en halffabricaten bij de Nederlandse productiebedrijven daalde in mei voor de eerste keer in drie maanden. Deze daling was echter gering. De kleinere voorraad ingekochte materialen was vooral het gevolg van een daling bij de producenten van kapitaalgoederen, aangezien er bij de producenten van consumptiegoederen en halffabricaten sprake was van lichte stijgingen.


 


 


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren