Nevi
0
Verdiepingssessies

Van Oostrom - van der Roest

Dat kan de opdrachtnemer toch doen? (duo-presentatie)

Om risico's in relatie tot de ondergrond te mitigeren is het Rijk in 2009 gestart met de wet Basisregistatie Ondergrond. In 2012 is Rijkswaterstaat gevraagd een effectentoets te doen op de impact daarvan.

In deze sessie komt aan de orde hoe deze toets is uitgevoerd, met welke hulpmiddelen en welke implementievraagstukken relevant waren. Grote uitdaging voor Rijkswaterstaat was dat een groot aantal van de nieuwe wettelijke verplichtingen betrekking had op werkzaamheden die Rijkswaterstaat van oudsher bijna volledig had uitbesteed.  

Er wordt uitvoerig stilstaan bij de implementatie van de wet: een uitdaging voor inkoop- en contractmanagement. Naast een grote praktische component had deze wet ook een grote strategisch bestuurlijke impact. Konden de nieuwe verplichtingen juridisch en contractueel gezien bij de opdrachtnemers neergelegd worden? 

In deze deelsessie nemen wij je mee in hoe we dit, midden in de energietransitie, met elkaar in verschillende stappen gedaan hebben en waar we tegenaan gelopen zijn. Het is namelijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn geweest.  

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren