Tactische inkoop

Als Tactisch inkoper houd je je bezig met de eerste 3 stappen van het inkoopproces. Je richt je op de meer commerciële aspecten van inkoop. Tactische inkoop gaat dus over specificeren, selecteren van de leveranciers en contracteren.

Tactische inkoopactiviteiten voorzien de bedrijfsprocessen daadwerkelijk van de juiste goederen en diensten. Het gaat hierbij om het doorlopen van het inkooptraject vanaf het specificeren van behoeften tot aan onderhandelen en contracteren. Managen, beheren en beoordelen van leveranciersrelaties vormen ook een belangrijk onderdeel van tactische inkoop. Als je vanuit het oogpunt van kosten en kwaliteit naar de rol van inkoop binnen een organisatie kijkt, dan is het specificeren van behoeften de belangrijkste activiteit op het tactische niveau. Nadat bepaald is welke goederen en diensten de organisatie nodig heeft, kun je starten met het selectieproces. De selectie verloopt (als het goed is) op basis van eenduidige selectiecriteria. Daarna volgen er onderhandelingen en komt het contract tot stand.

Trainingen

Aanbesteden van ICT

NEVI geeft je in deze training praktische handvatten voor werkbare selectie- en gunningscriteria bij IT-aanbestedingen.

Aanbestedingswet - Basis

Tijdens onze training Aanbestedingswet – basis leer je succesvol aanbesteden volgens de Aanbestedingswet 2016. 

Aanbestedingswet Groene Stip

In deze training ga je dieper in op hoe je de groene stip kunt organiseren. Je leert welke stakeholders je moet betrekken en over welke onderwerpen een besluit moet worden genomen voor een goede

Aanbestedingswet Refresher

In deze training herontdek je de grenzen van de Aanbestedingswet. In aanvulling op je ervaring krijg je een refresher over correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. 

Basisaspecten van onderhandelen

Tijdens deze training leren we jou in 2 dagen alle basisvaardigheden om als inkoper effectief te onderhandelen.

Best Value & het juridisch kader

In deze workshop leer je Best Value Procurement (BVP) toepassen binnen het juridisch kader.

Best Value Contractmanagement

Deze training gaat in op alle aspecten waar contractmanagers van een Best Value project mee te maken krijgen.

Best Value Preparation A course

Ben je BVP-B gecertificeerd en wil je de vervolgstap zetten naar het A-certificaat? Deze intensieve applied learning course helpt je daarbij.

Best Value Procurement - B certificering (privaat)

Best Value Procurement is dé inkoopmethodiek waarbij aanbieders maximaal ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden. Zo identificeert jouw organisatie met weinig energie de beste aanbieder

Best Value Procurement - B certificering (publiek)

De filosofie en methodiek van Best Value staan centraal in deze training. Er is speciale aandacht voor de Best Value aanpak binnen het (Europees) aanbestedingsrecht.

Best Value Procurement Refresher course

Bij Best Value innovaties verandert er veel in korte tijd. Tijdens deze training refresh je je kennis en daarmee je B-certificaat.

Best Value Sales

In de training Best Value Sales leer je de inkoper beter begrijpen waardoor je je onderneming maximaal neerzet in je offerte.

Contractmanagement in 1 dag

Zet jij de eerste stappen op het gebied van contractmanagement? En wil je snel alle ins en outs leren kennen? Onze trainers leren je in 1 dag de belangrijkste aspecten van contractmanagement.

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

Deze training geeft gemeenten grip op de contracten die vanuit sociaal domein met de markt zijn afgesloten. In 2 dagen leer je alles over contractmanagement in het sociaal domein.

Fact based negotiation

De training Fact based negotiation leert je gebruikmaken van onderhandelingstactieken. Zo haal je een optimaal onderhandelingsresultaat.

Inkoopprojectmanagement

Hoe beter je projectmatig kan werken, des te innovatiever en efficiënter je bent. In deze training leer je alles over inkoopprojectmanagement.

Inkooprisicomanagement

Deze training behandelt de theorie én de dagelijkse praktijk aan de hand van voorbeelden én een voor de eigen inkooppraktijk ontwikkelde praktisch toepasbare tool om leveranciersrisico’s te

NIEUW

Inkopen in de (groot)handel en retail

Onderneem jij nog op basis van onderbuikgevoel? Start nu met het slim gebruikmaken van data en behaal veel betere resultaten!

Inkopen in het Sociaal Domein voor gemeenten

Training voor zorg-inkopers van gemeenten. In dit compleet strategisch 'hands on' programma leer je de vertaalslag maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

Inkopen van ICT

Deze training staat stil bij de complexe ICT-wereld vol jargon en snelle ontwikkelingen. Je leert wat je moet weten als inkoper van ICT-oplossingen.

NIEUW

Internationaal Contracteren

In de 3-daagse training internationaal contracteren komen alle facetten aan bod waarmee je te maken krijgt als je contracten afsluit met buitenlandse leveranciers.

ISO 20400 Sustainable Procurement

Na deze 2-daagse training ben je volledig op de hoogte van de toepassingsmogelijkheden van de ISO 20400-richtlijn en kan je professioneel aan de slag met Sustainable Procurement.

Kracht en Invloed bij Onderhandelingen

Leren hoe je sneller gedrag in kunt schatten, meer kunt beïnvloeden en hoe je jouw onderhandelingsdoelen kunt realiseren? Dan is de training Kracht en Invloed bij Onderhandelingen perfect voor jou

Leergang Inkopen GWW

Deze leergang behandelt alle branche specifieke facetten die komen kijken bij de inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW).

Leergang Tactische Inkoop

In 2,5 maand leer je van de beste NEVI trainers hoe je tactisch een complex inkoopproces opzet en een ingewikkeld sourcingtraject uitvoert.

Leveranciersprestatiemeting

In deze training leer je hoe je leveranciersprestaties (vendor rating) kunt meten, beoordelen, interpreteren én verbeteren.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Aanbesteden

Tijdens deze training leer je hoe je bewust en gericht 100% duurzaam inkoopt in de publieke sector.

Masterclass Businessgedreven Inkoop

Aan de slag met het concept van Gerco Rietveld: Businessgedreven inkoop! Benut de kansen in de inkoopmarkt om jouw organisatie succesvoller en weerbaarder te maken.

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

In deze 1-daagse training leer je conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden. Een uitdaging!

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

Tijdens de 2-daagse training NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) leer je de basisprincipes van NLP. Je ontwikkelt communicatievaardigheden, persoonlijk leiderschap en de invloed die jij hebt.

Opstellen van Koopcontracten

In deze training leer je hoe je een compleet en juridisch correct koopcontract opstelt. Je leert wat er precies in een contract moet staan.

Regisserend opdrachtgeverschap

Regisserend opdrachtgeverschap is een ontwikkelingsproces voor woningcorporaties. Tijdens deze training nemen wij je mee in die transitie.

Service Level Agreements

In het inkoopvak zijn Service Level Agreements (SLA’s) geen uitzondering meer en dat is een goede zaak. Een SLA beschrijft gestructureerd wat de aard en kwaliteit moet zijn van gekochte diensten.

NIEUW

Strategic Sourcing: Sourcing Business Models

De verfrissende nieuwe kijk op Strategic Sourcing! Strategic Sourcing: Sourcing Business Models daagt de inkoopprofessionals op dezelfde manier uit als Peter Kraljic's baanbrekende Kraljic Matrix

Succesvol inkopen in China

De training Succesvol inkopen in China geeft je de nodige handvatten om zelf een inkooptraject op te zetten. Zo leer je wat de wettelijke voorwaarden zijn om te kunnen importeren uit China.

NIEUW

Verandermanagement voor Inkopers

Ben jij als inkoper betrokken bij verandering? In de 2-daagse training Verandermanagement voor inkopers leer je hoe je wèl het verschil maakt.

Verbeter prestaties in operationeel inkoopproces

In deze training leer je effectief handelen bij problemen in het operationeel inkoopproces. Je leert signaleren én oplossen.

Waardegericht Inkopen

Aan de slag met het nieuwe concept van Gerco Rietveld: Waardegericht inkopen! In deze masterclass leer je hoe je systematisch waarde toevoegt vanuit inkoop aan je organisatie. 

NIEUW

Workshop Spendanalyse - Advanced

Meer uit je spendanalyse halen? De Advanced workshop Spendanalyse gaat dieper in op alle mogelijkheden.

Workshop Spendanalyse - Basic

Tijdens de Workshop Spendanalyse Basic leer je in één dag de belangrijkste vaardigheden voor een goede, betrouwbare spendanalyse.

Vragen of studieadvies?

Bel (088) 33 00 700 tussen 8.00 en 17.30 uur of mail ons.

Liever persoonlijk opleidingsadvies? Stuur een e-mail voor een afspraak bij ons op kantoor.

Wij helpen je graag!