Inkopen voor de publieke sector

Professionalisering van de publieke inkoopfunctie staat steeds meer centraal. Naast inkoopopleidingen en -trainingen voor de publieke sector, bieden wij ook netwerkevents, vakkennis en behartigen wij de belangen van de inkoopfunctie.

Inkopen voor de overheid

Meer dan 73 miljard euro per jaar. Zoveel inkoopkracht wordt jaarlijks aanbesteed door de overheid - en dit bedrag stijgt continu. Professioneel opdrachtgeverschap is dus essentieel. De verdere professionalisering van de publieke inkoopfunctie komt steeds meer centraal te staan. Succesvolle inkopers onderscheiden zich door hun communicatieve vaardigheden, sociale competenties en kennis van tools zoals de AanbestedingswetMaatschappelijk Verantwoord Inkopen, Contractmanagement, MSU+ en Best Value Procurement

Inkopen en aanbesteden vergt vakmanschap

De veeleisende en dynamische maatschappelijke en bestuurlijke omgeving stelt hoge eisen aan de inkoopprofesional in de (semi) publieke sector. Inkoop in de (semi)publieke sector is dan ook sterk in beweging. Overheidsorganisaties realiseren zich dat ze een grote inkoopkracht hebben. Die kracht kan gebruikt worden in het belang van de maatschappij. De inkoopprofessional moet enerzijds rechtmatig handelen en heeft anderzijds de taak om maatschappelijke doelen te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzaming en innovatie, en aan het creëren van faire kansen voor het MKB. Dit vergt vakmanschap van de inkoopprofessional: balanceren tussen rechtmatigheid én doelmatigheid is de kunst.

Netwerk voor de publieke sector - Kennissessies NEVI Publiek

De inkoopfunctie bij de overheid ondersteunen en verder helpen, dat is onze ambitie. Hoe we dat doen? Onder andere door inkopers en aanbesteders in de (semi)publieke sector kennis en ervaringen met elkaar te laten delen. In 2018 organiseren we daarom voor de eerste keer met en door leden de kennissessies NEVI Publiek. Bekijk de evenementenagenda en volg NEVI Publiek op Twitter.

Belangenbehartiging

NEVI Publiek dringt er bij de politieke partijen en in de media op aan de inkoopfunctie van de overheid serieus te nemen. Onze stelling: de overheid laat veel besparingen liggen. Met professionele inkoop kan de overheid besparen, met behoud en zelfs uitbreiding van maatschappelijke waarden als duurzaamheid, innovatie en een betere marktwerking.

Gratis whitepapers

Overheidsinkoop omvat veel uiteenlopende thema's en kent een eigen dynamiek. Ter ondersteuning hebben we diverse whitepapers geschreven, onder meer over Functioneel specificeren, Contractmanagement, Zeven valkuilen van publieke inkoop, Integriteit en Best Value. Je kunt onze whitepapers gratis opvragen. Hier vind je alle whitepapers.

Meer weten over inkopen voor de publieke sector?

Hieronder vind je alle opleidingen en trainingen die je meer leren over inkopen voor de publieke sector. Vind je het lastig om een keuze te maken? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag. Neem ook eens een kijkje in het NEVI Kennislab. Je vindt hier volop whitepapers, artikelen, onderzoeken, praktische tools, checklists en stappenplannen waarmee je direct aan de slag kunt.

Trainings

Aanbesteden van ICT

NEVI geeft je in deze training praktische handvatten voor werkbare selectie- en gunningscriteria bij IT-aanbestedingen.

Aanbestedingswet - Basis

Tijdens onze training Aanbestedingswet – basis leer je succesvol aanbesteden volgens de Aanbestedingswet 2016. 

Aanbestedingswet Groene Stip

In deze training ga je dieper in op hoe je de groene stip kunt organiseren. Je leert welke stakeholders je moet betrekken en over welke onderwerpen een besluit moet worden genomen voor een goede

Aanbestedingswet Refresher

In deze training herontdek je de grenzen van de Aanbestedingswet. In aanvulling op je ervaring krijg je een refresher over correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. 

Basisaspecten van inkoop

Dé 2-daagse training van NEVI om je basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt bij het inkoopproces te vergroten.

Best Value & het juridisch kader

In deze workshop leer je Best Value Procurement (BVP) toepassen binnen het juridisch kader.

Best Value Procurement - B certificering (publiek)

De filosofie en methodiek van Best Value staan centraal in deze training. Er is speciale aandacht voor de Best Value aanpak binnen het (Europees) aanbestedingsrecht.

Categoriemanagement

Wil je alles weten over de levenscyclus van een product of dienst? Deze training voor inkopers behandelt het gehele categoriemanagementproces.

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

Deze training geeft gemeenten grip op de contracten die vanuit sociaal domein met de markt zijn afgesloten. In 2 dagen leer je alles over contractmanagement in het sociaal domein.

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

In 1 dag maak je kennis met inkoop in de publieke sector. Je leert alles over de wet- en regelgeving die voor jou als niet-inkoper van belang is.

Inkopen in het Sociaal Domein voor gemeenten

Training voor zorg-inkopers van gemeenten. In dit compleet strategisch 'hands on' programma leer je de vertaalslag maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

ISO 20400 Sustainable Procurement

Na deze 2-daagse training ben je volledig op de hoogte van de toepassingsmogelijkheden van de ISO 20400-richtlijn en kan je professioneel aan de slag met Sustainable Procurement.

Leergang Inkopen GWW

Deze leergang behandelt alle branche specifieke facetten die komen kijken bij de inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW).

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Aanbesteden

Tijdens deze training leer je hoe je bewust en gericht 100% duurzaam inkoopt in de publieke sector.

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

In deze 1-daagse training leer je conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden. Een uitdaging!

MSU+ 2.0

Tijdens deze training leer je alles over het MSU+ model. Je leert wat Purchasing Excellence is en hoe je deze beoordeelt.

Vragen of studieadvies?

Bel (088) 33 00 700 tussen 8.00 en 17.30 uur of mail ons.

Liever persoonlijk opleidingsadvies? Stuur een e-mail voor een afspraak bij ons op kantoor.

Wij helpen je graag!