Inkopen voor de publieke sector

Meer dan 73 miljard euro per jaar. Zoveel inkoopkracht wordt jaarlijks aanbesteed door de overheid - en dit bedrag stijgt continu. Professioneel opdrachtgeverschap is dus essentieel.

De verdere professionalisering van de publieke inkoopfunctie komt steeds meer centraal te staan. Succesvolle inkopers onderscheiden zich door hun communicatieve vaardigheden, sociale competenties en kennis van tools zoals de AanbestedingswetMaatschappelijk Verantwoord Inkopen, Contractmanagement, MSU+ en Best Value Procurement. Opleiden en trainen zit al meer dan 60 jaar in ons DNA.

Bekijk ons opleidings- en trainingsaanbod Inkopen en aanbesteden

NETWERK
De inkoopfunctie bij de overheid ondersteunen en verder helpen, dat is onze ambitie. Wij doen dat onder meer door inkopers en aanbesteders in de (semi)publieke sector kennis en ervaringen met elkaar te laten delen. In 2018 zijn we gestart met Kennissessies Publiek en zijn er plannen voor een NEVI Publiek Congres. Bekijk hier de evenementenagenda.

BELANGENBEHARTIGING
NEVI Publiek dringt er bij de politieke partijen en in de media op aan de inkoopfunctie van de overheid serieus te nemen. Onze stelling: de overheid laat veel besparingen liggen. Met professionele inkoop kan de overheid besparen, met behoud en zelfs uitbreiding van maatschappelijke waarden als duurzaamheid, innovatie en een betere marktwerking.

KENNIS
In ons Kennislab (https://kennislab.nevi.nl/) staan volop white papers, artikelen, onderzoeken en praktische tools, checklists en stappenplannen waarmee u direct aan de slag kunt. Geen NEVI-account? Maak deze meteen gratis aan!

Overheidsinkoop behelst veel uiteenlopende thema's en kent een eigen dynamiek. Ter ondersteuning hebben we diverse white papers geschreven, onder meer over Functioneel specificeren, Contractmanagement, Zeven valkuilen van publieke inkoop, Integriteit en Best Value. Onze white papers zijn gratis op te vragen. Bekijk ons aanbod white papers

Trainings

Aanbesteden van ICT

Je weet wat aanbesteden is en je kent de regelgeving. Juist bij IT-aanbestedingen let je naast rechtmatigheid op doelmatigheid en zinvolle en werkbare gunningscriteria.

Aanbestedingswet - Basis

Aanbestedingsrecht is gebaseerd op nationale en internationale wet en regelgeving. Een aanbesteding helpt opdrachtgevers bij 'professioneel opdrachtgeverschap'. Tijdens onze training

Aanbestedingswet - Gevorderd

Correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. De grenzen van het nieuwe aanbesteden ontdekken én een optimaal inkoopresultaat behalen.

Basisaspecten van inkoop

Dé 2-daagse training van NEVI om je basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt bij het inkoopproces te vergroten.

NIEUW

Best Value & het juridisch kader

In deze workshop leer je Best Value Procurement (BVP) toepassen binnen het juridisch kader.

Best Value Procurement - B certificering (publiek)

De filosofie en methodiek van Best Value staan centraal in deze training, met speciale aandacht voor de wijze waarop de Best Value aanpak past binnen het (Europees) aanbestedingsrecht.

NIEUW

Categoriemanagement

Ontwikkel je eigen visie op de levenscyclus van een product of dienst. Optimaal inkopen, contracten goed benutten én invloed uitoefenen op de vraag van de markt.

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeentes contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd grip op deze contracten te krijgen.

NIEUW

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

In 1 dag maak je kennis met inkoop in de publieke sector en word je op de hoogte gebracht van alle wet- en regelgeving die voor jou van belang is.

Inkopen in het Sociaal Domein voor gemeenten

Een compleet strategisch 'hands on' programma om de vertaalslag te maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

NIEUW

ISO 20400 Sustainable Procurement

Deze tweedaagse training bied je de mogelijkheid optimaal voorbereid te zijn op deze internationale richtlijn. Lees de

Certificaat

Leergang Inkopen GWW

Aan de slag met de branchespecifieke facetten bij de inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

Conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden. Dat is de uitdaging!

MSU+ 2.0

Aan de hand van de processen uit het MSU+ model kun je de volwassenheid, purchasing excellence, van de inkoopfunctie van een organisatie(-onderdeel) vaststellen.

MVI - publieke sector

Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord (oftewel duurzaam) inkopen in de publieke sector.

VERNIEUWD

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen je graag.

 

Je kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.