Senior Inkoper

07 Februari 2019

Senior Inkoper (0,5 fte)

“...doelmatig en rechtmatige inkoop...”

Dit doe jij

Als Senior Inkoper maak je deel uit van de afdeling Advies & Control binnen de sector Bedrijfsondersteuning. Als Senior Inkoper voer je zelfstandig complexe, meervoudige onderhandse en Europese aanbestedingen uit. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van projecten voor het inkoopproces tot en met het ondertekenen van het contract, het uitvoeren van marktonderzoek of marktconsultatie. Je bepaalt (mede) de inkoopbehoefte en de keuze voor de inkoop of aanbestedingsprocedure. Je analyseert de complexe behoefte- en inkoopvraagstukken en vertaalt deze in de meest effectieve aanbestedingstactiek. Je levert een inhoudelijke bijdrage aan complexe inkoopvraagstukken zoals innovatief aanbesteden, duurzame inkoop en best value procurement. Tevens zie je toe op doelmatigheid en rechtmatigheid van het inkoopproces. Je stelt naar aanleiding van het vastgestelde inkoopbeleid activiteitplannen op voor in te kopen productgroepen, met daarin opgenomen voorstellen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de te behalen doelstellingen.

Als senior inkoper inventariseer en analyseer je ontwikkelingen in het beleidsterrein inkoop, beoordeel je relevante onderzoeken en het belang ervan voor Waterschapsbedrijf Limburg. Je stelt beleidsscenario`s, notities, rapportages en beleidsnota`s op. Je adviseert over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken en je draagt bij aan het verankeren van kennis op het gebied van inkopen en aanbesteden binnen de organisatie.

Dit ben jij

Je hebt minimaal een HBO-werk- en denkniveau, een passende opleiding en relevante werkervaring en bent thuis op een breed terrein van wet- en regelgeving. Je hebt kennis van inkoopprocedures, technische, budgettaire of juridische aspecten van aankooptransacties in relatie tot de inkoop van goederen en diensten. Je hebt ervaring in het beoordelen van offertes en je hebt inzicht in de leveranciersmarkt en in financieel economisch beheer en kwaliteitsborging. Je bent vaardig in het onderhandelen met leveranciers, het opstellen van procedures, het coördineren van activiteiten en het adviseren van derden. Je bent adviesvaardig en bedreven in het vertalen van (inter)nationale ontwikkelingen naar de situatie en behoeften bij Waterschapsbedrijf Limburg. Je straalt passie en plezier uit in je werk.

Dit zijn wij

'Water, we halen er samen alles uit!'

Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct - ca 100.000 ton zuiveringsslib - wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief "Waterkracht" werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

  • Het versterken van de executiekracht.
  • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht.
  • Het versterken van de samenwerking in de waterketen.
  • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.

Dat doen we samen met 165 collega’s, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

Dit bieden wij

‘Werken én blijven leren’

Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.767,- bruto per maand exclusief IKB (salarisschaal 11, conform cao SAW) op fulltime basis. Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Een nadere uitwerking van de functieomschrijving met resultaatgebieden lees je in dit document.

Solliciteren

Je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae ontvangen wij graag per mail via carriere@wbl.nl vóór 25 februari 2019. Geef in de motivatie aan waarom je voldoet aan de door ons gewenste competenties.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Brainnet met de contactpersonen Harm Heimensen en Daniël den Toom via 030-6021617. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze website: www.wbl.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Provincie: 
Limburg
Organisatie: 
Waterschapsbedrijf Limburg