Nevi
0
Trainingen

Internationaal Contracteren

In de 3-daagse training internationaal contracteren komen alle facetten aan bod waarmee je te maken krijgt als je contracten afsluit met buitenlandse leveranciers. Na deze training heb je:
 • Gedegen kennis van internationaal contracteren
 • Inzicht in de wirwar van formulieren die nodig zijn voor een internationaal contract
 • Kennis van juridische implicaties van clausules

Over deze training

Aantal plekken
16
Prijs
€ 2.444,00 excl. btw
Ledenprijs
€ 2.078,00 excl. btw

Op dit moment is het niet mogelijk om dit product of een deel van dit product te bestellen. Voor meer informatie, neem contact op via 088 - 33 00 700.

Bekijk incompany mogelijkheden

Waarom een training Internationaal contracteren?

Als je internationaal zaken doet krijg je te maken met internationale invloeden op contractteksten en de manier waarop met contracten omgegaan wordt. Dit leidt regelmatig tot verwarring en misverstanden. In deze training van 3 dagen komen alle facetten aan bod waarmee je te maken krijgt als je contracten afsluit met buitenlandse leveranciers.

Voor wie is de training Internationaal contracteren?

Deze training is geschikt voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en bewaking van contracten zoals inkopers, verkopers, projectleiders, (contract)managers, etc.

Internationaal Contracteren

Momenteel zijn er geen data gepland of zijn de geplande sessies al vol. Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met Nevi via 088 330 0700 of info@nevi.nl.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Korte algemene inleiding (internationaal) contractenrecht
 • Battle of the forms (Nederlands, internationaal, Weens Koopverdrag)
 • Toepasselijk recht
 • Juridische begrippen
 • Meest voorkomende documenten
 • Incoterms® (in relatie tot internationaal contracteren)
 • Contract clausules (aansprakelijkheid, meerwerk, verzekeringen, garanties, etc.)
 • Intellectueel Eigendom (IE) (internet/foto’s/logo’s)
 • Back-to-back contracteren
 • Contractuitvoering (garanties, meer- en minderwerk, etc.)

Voor deze training heeft Nevi de krachten gebundeld met advocatenkantoor Zwartbol. Dit kantoor heeft zijn sporen op het gebied van internationaal contracteren inmiddels ruimschoots verdiend. 

Programma

Basisaspecten van internationaal contracteren

Een aantal basisgegevens van het internationale recht zijn dusdanig belangrijk dat we beginnen met de fundamentals van internationaal contracteren. Welk recht is van toepassing? Welke taal voert de boventoon in het contract?

Veel voorkomende (pré) contractuele documenten en Incoterms®

Naast het uiteindelijke contract bestaan er ook een veelvoud aan documenten die voor (of na) het sluiten van het contract de revue passeren. Eigenlijk zijn sommige van deze documenten al contracten op zichzelf, met wel degelijk een belangrijke juridische waarde. Welke van deze documenten gebruik je en wanneer? En waar moet je specifiek op letten bij het opstellen van deze documenten? Daarnaast wordt er op deze dag aandacht besteed aan de Incoterms®. Welke Incoterms® zijn er, welke juridische implicatie hebben ze, en welke is het meest geschikt voor jouw specifieke product? Hoe verhouden de Incoterms® zich tot de overige contractsdocumenten?

Contractclausules

Welke clausules neem je op in je contract? Welke kun je op verzoek van de wederpartij wellicht achterwege laten, maar welk risico loop je dan? En wat is de juridische implicatie van bepaalde clausules en waar moet je specifiek rekening mee houden? Daarnaast belichten we op deze dag wat de impact kan zijn van het gebruik van intellectueel eigendom en hoe je dat het beste kunt ondervangen. Hierin besteden we uiteraard ook aandacht aan digitaal intellectueel eigendom.

Back-to-back contracteren

In grootschalige projecten of opdrachten is vaak meer dan één partij betrokken bij de uitvoering van het contract en wordt de totale contractscope vaak door een hele keten uitgevoerd. Back-to-back is in dergelijke gevallen een veelgebruikte term, maar komt in de praktijk toch zelden sluitend voor, daarmee soms voor grote en ongewenste verrassingen zorgend. Wat houdt back-to-back contracteren nu precies in en hoe krijg je dat zoveel mogelijk sluitend voor elkaar? Welke afspraken maak je m.b.t. scope, garantie, meerwerk, betalingstermijnen, etc? En hoe vertaal je de afspraken die gemaakt zijn met leverancier A naar je contract met de klant of leverancier B? Hoe zorg je ervoor dat het back-to-back principe goed wordt uitgewerkt in jouw contracten? Daarnaast wordt er op deze dag ook ingegaan op de implicaties tijdens de contractuitvoering. Waar moet je, op juridisch vlak, zoal rekening mee houden bij de uitvoering van het contract?

Werkvormen

De training is zeer interactief van aard. Het interactieve karakter van deze Nevi training wordt nog extra gewaarborgd doordat de deelnemers van tevoren worden uitgenodigd hun specifieke vragen of contract documenten in te dienen als ze dat willen. Daardoor kan de trainer bovenstaande onderwerpen behandelen aan de hand van de actuele praktijksituaties en documenten van de deelnemers zelf.

Veelgestelde vragen

Vrijwel alle trainingen worden ook incompany gegeven. Wil je met je team een training volgen dat toegespitst is op je branche of organisatie?  Nevi voor organisaties
Bij een aantal hotels neemt Nevi tot 2 weken voor aanvang van de training kamers in optie. Het beste is dus om zelf rechtstreeks contact op te nemen met de accommodatie en te informeren naar de mogelijkheden en prijzen. 
Je krijgt een certificaat van deelname, studiemateriaal, lunch, hapjes en drankjes.  

Heb je nog een andere vraag?

Neem gerust contact op met ons Klant contact center, wij helpen je graag verder!

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren