0
Trainingen

Internationaal Contracteren

In de 3-daagse training internationaal contracteren komen alle facetten aan bod waarmee je te maken krijgt als je contracten afsluit met buitenlandse leveranciers. Na deze training heb je:
 • Gedegen kennis van internationaal contracteren
 • Inzicht in de wirwar van formulieren die nodig zijn voor een internationaal contract
 • Kennis van juridische implicaties van clausules

Waarom een training Internationaal contracteren?

Als je internationaal zaken doet krijg je te maken met internationale invloeden op contractteksten en de manier waarop met contracten omgegaan wordt. Dit leidt regelmatig tot verwarring en misverstanden. In deze training van 3 dagen komen alle facetten aan bod waarmee je te maken krijgt als je contracten afsluit met buitenlandse leveranciers.

Voor wie is de training Internationaal contracteren?

Deze training is geschikt voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en bewaking van contracten zoals inkopers, verkopers, projectleiders, (contract)managers, etc.

Internationaal Contracteren

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Korte algemene inleiding (internationaal) contractenrecht
 • Battle of the forms (Nederlands, internationaal, Weens Koopverdrag)
 • Toepasselijk recht
 • Juridische begrippen
 • Meest voorkomende documenten
 • Incoterms® (in relatie tot internationaal contracteren)
 • Contract clausules (aansprakelijkheid, meerwerk, verzekeringen, garanties, etc.)
 • Intellectueel Eigendom (IE) (internet/foto’s/logo’s)
 • Back-to-back contracteren
 • Contractuitvoering (garanties, meer- en minderwerk, etc.)

Voor deze training heeft Nevi de krachten gebundeld met advocatenkantoor Zwartbol. Dit kantoor heeft zijn sporen op het gebied van internationaal contracteren inmiddels ruimschoots verdiend. 

Programma

Basisaspecten van internationaal contracteren

Een aantal basisgegevens van het internationale recht zijn dusdanig belangrijk dat we beginnen met de fundamentals van internationaal contracteren. Welk recht is van toepassing? Welke taal voert de boventoon in het contract?

Veel voorkomende (pré) contractuele documenten en Incoterms®

Naast het uiteindelijke contract bestaan er ook een veelvoud aan documenten die voor (of na) het sluiten van het contract de revue passeren. Eigenlijk zijn sommige van deze documenten al contracten op zichzelf, met wel degelijk een belangrijke juridische waarde. Welke van deze documenten gebruik je en wanneer? En waar moet je specifiek op letten bij het opstellen van deze documenten? Daarnaast wordt er op deze dag aandacht besteed aan de Incoterms®. Welke Incoterms® zijn er, welke juridische implicatie hebben ze, en welke is het meest geschikt voor jou specifieke product? Hoe verhouden de Incoterms® zich tot de overige contractsdocumenten?

Contractclausules

Welke clausules neem je op in je contract? Welke kun je op verzoek van de wederpartij wellicht achterwege laten, maar welk risico loop je dan? En wat is de juridische implicatie van bepaalde clausules en waar moet je specifiek rekening mee houden? Daarnaast belichten we op deze dag wat de impact kan zijn van het gebruik van intellectueel eigendom en hoe je dat het beste kunt ondervangen. Hierin besteden we uiteraard ook aandacht aan digitaal intellectueel eigendom.

Back-to-back contracteren

In grootschalige projecten of opdrachten is vaak meer dan één partij betrokken bij de uitvoering van het contract en wordt de totale contractscope vaak door een hele keten uitgevoerd. Back-to-back is in dergelijke gevallen een veelgebruikte term, maar komt in de praktijk toch zelden sluitend voor, daarmee soms voor grote en ongewenste verrassingen zorgend. Wat houdt back-to-back contracteren nu precies in en hoe krijg je dat zoveel mogelijk sluitend voor elkaar? Welke afspraken maak je m.b.t. scope, garantie, meerwerk, betalingstermijnen, etc? En hoe vertaal je de afspraken die gemaakt zijn met leverancier A naar je contract met de klant of leverancier B? Hoe zorg je ervoor dat het back-to-back principe goed wordt uitgewerkt in jouw contracten? Daarnaast wordt er op deze dag ook ingegaan op de implicaties tijdens de contractuitvoering. Waar moet je, op juridisch vlak, zoal rekening mee houden bij de uitvoering van het contract?

Werkvormen

De training is zeer interactief van aard. Het interactieve karakter van deze Nevi training wordt nog extra gewaarborgd doordat de deelnemers van tevoren worden uitgenodigd hun specifieke vragen of contract documenten in te dienen als ze dat willen. Daardoor kan de trainer bovenstaande onderwerpen behandelen aan de hand van de actuele praktijksituaties en documenten van de deelnemers zelf.

Ook incompany

Deze training organiseren wij ook incompany. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bel voor meer informatie: (088) 330 07 00.

De praktijkexpert

Veelgestelde vragen

Vrijwel alle trainingen worden ook incompany gegeven. Volg met je team een training toegespitst op je branche of organisatie of pak met maatwerk jullie specifieke uitdagingen aan. Interesse? Lees meer over incompany en maatwerk.
Bij een aantal hotels neemt Nevi tot 2 weken voor aanvang van de training kamers in optie. Het beste is dus om zelf rechtstreeks contact op te nemen met de accommodatie en te informeren naar de mogelijkheden en prijzen. 
Bij veel trainingen maken we gebruik van een online leeromgeving. Hier kun je je studiemateriaal altijd en overal raadplegen.  
Je krijgt een certificaat van deelname, studiemateriaal, lunch, hapjes en drankjes.  

Naast de erkende opleidingen heeft Nevi ook een ruim aanbod van leergangen, masterclasses en trainingen.  

Wil jij je inkoopkennis vergroten, maar heb je geen tijd voor een langdurige opleiding? Kies dan voor leergang. In onze leergangen komen de meest essentiële onderdelen uit onze opleidingen in hoog tempo aan bod.   

In onze masterclasses staan relevante theorieën en hun toepasbaarheid in de inkooppraktijk centraal. 
  
Wil jij in één of enkele dagen worden bijgespijkerd op specifieke thema’s, zoals aanbesteden, Best Value Procurement of kostenmanagement, dan is een training voor jou een goede keuze.  

Werkgevers die gedurende de coronacrisis een beroep (willen) doen op loonkostensubsidie, de NOW-regeling, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren zich te laten omscholen of bijscholen. Wil je meer weten over om- of bijscholen via Nevi? Of heb je een scholingsvoucher van het UWV? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, we helpen je er graag bij!
Nevi stelt de veiligheid van haar bezoekers, cursisten en medewerkers voorop. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en laten ons hierin leiden door het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen. Bekijk alle veelgestelde vragen over Nevi en het Coronavirus

Heb je nog een andere vraag?

Neem gerust contact op met ons Klant contact center, wij helpen je graag verder!

Internationaal Contracteren

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren