Leergang Inkopen GWW

Aan de slag met de branchespecifieke facetten bij de inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Na deze training heb je

Bekendheid met de cultuur binnen de GWW en het inkoopproces.
Inzicht in de meerwaarde van een integrale ketenaanpak.
Begrip van specifieke wetten en het inkoopbeleid bij GWW-projecten.
Ervaring opgedaan met bijzondere contractvormen en duurzaam GWW.
Handvatten om tot een inkoopstrategie te komen.
Het officieel ‘CROW-NEVI certificaat Inkopen GWW’.

Leergang Inkopen GWW
Inkopen, doe je dat met technische professionals of met fulltime inkopers? Die vraag schetst de worsteling bij veel aanbestedende diensten binnen de GWW. Inkopers hebben geen verstand van de GWW en technische professionals snappen niet dat inkopen een vak apart is. Dat zijn de clichés. Maar de realiteit is dat beide ‘bloedgroepen’ elkaar hard nodig hebben, en samen moeten werken, om een aanbesteding succesvol te maken. Om die samenwerking te stimuleren is deze leergang ontwikkeld. Ons advies is daarbij: ga met een collega van die andere ‘bloedgroep’. Inkoper en technische professional samen in de schoolbanken. Is dat geen mooi begin van een betere samenwerking?

Inhoud

Het belang van de inkoopfunctie bij de decentrale overheid neemt toe. Tegelijkertijd zoekt men in onze sector naar een juist invulling van deze functie. Doe je dat met technische professionals, die ook verstand hebben van aanbesteden? Of met fulltime inkopers, die ook verstand hebben van GWW/infra? NEVI speelt in op deze vraag door samen met CROW, het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, een leergang aan te bieden die geschikt is voor beide ‘bloedgroepen’.

De inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten is een specialisme binnen publieke inkoop. Er gelden specifieke wetten en regels - en daar blijft het niet bij. Het vakjargon is anders, aannemers hebben hun eigen bedrijfscultuur en onderwerpen als duurzaamheid krijgen relatief veel aandacht.

In deze leergang worden al dat soort branchespecifieke facetten uitvoerig behandeld. Uiteraard komt daarbij theorie aan bod, maar centraal staan praktijkcases en directe bruikbaarheid van de lesstof. Om die reden worden de lessen verzorgd door ervaren inkoop- én GWW-trainers. Bovendien nemen zowel GWW-professionals als inkoopprofessionals deel, waardoor deelnemers inzicht in elkaars vak krijgen en een basis voor betere samenwerking ontstaat.

Deze leergang is ontwikkeld door NEVI en CROW (het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur).

 “Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van WOW/Pianoo bleek dat er een grote behoefte was aan opleiding gericht op de Inkoop GWW. CROW en NEVI hebben hiervoor hun kennis bijeen gebracht om hier een unieke leergang voor te ontwikkelen.”

PROGRAMMA
Theorie, praktijk, discussie en cases wisselen elkaar af. Daardoor krijg je in een afwisselende setting tal van structuren, handvatten en praktische tips over inkopen in de GWW aangereikt. De leergang kenmerkt zich door het daadwerkelijk uitvoeren en ervaren van de lesstof, en wordt afgesloten met het geven van een eigen presentatie.

Dit komt tijdens de leergang aan bod:

Dag 1: De werelden van inkoop en GWW 

Op deze dag wordt aandacht besteed aan invalshoeken vanuit de inkoop en de GWW. Waar liggen de verschillen en tegenstrijdigheden tussen deze werelden? Vullen ze elkaar aan of kunnen we nog van elkaar leren? Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • cultuurverschillen; 
 • wettelijk en normatief kader;
 • vakjargon; 
 • integriteit;
 • het dumpermodel: de integrale aanpak. 

Dag 2 en 3: Professioneel inkopen en aanbesteden binnen de GWW

In twee dagen werk je aan de hand van eigen ingebrachte projecten. Hierbij wordt ingegaan op:

 • inkoop- en GWW-strategie; 
 • marktverkenning en marktanalyse;
 • samenwerking- en contractvormen; 
 • ketensamenwerking;
 • ontwerp- en specificatieproces (waaronder Oplossingvrij specificeren en Systems Engineering); 
 • GWW-criteria en EMVI: hoe geef je dit vorm?
 • duurzaam GWW;
 • omgevingsmanagement;
 • nieuwe ontwikkelingen.

Dag 4: Learning by doing
Deelnemers gaan aan de hand van een aansprekend realistisch project met elkaar aan de slag. Je doorloopt hierbij het hele inkoop- en GWWproces.
 

Dag 5: Afsluitende dag
Deze dag staat in het teken van het delen van praktijkervaringen.

 • Twee gastsprekers vertellen over hun ervaringen met inkoop in de GWW
 • Presentaties van eigen projecten en/of de case van dag 4
 • Uitreiking certificaten en afsluitende borrel

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvang je (voor aanvang van de Leergang) 6 maanden toegang tot de Online Kennismodule Aanbesteden en vier E-learning modules (EMVI/Gunnen op waardeFunctioneel specificeren,Systems Engineering en RISMAN methode). Tijdens dag 1 van de Leergang wordt toegelicht welke (delen van) deze modules je door moet nemen in het kader van de Leergang.

 

Samenwerking  CROW en NEVI

CROW en NEVI  hebben hun kennis gebundeld om inkoop en aanbesteden binnen de  GWW-sector te verstevigen. 

          

Praktische informatie

Deze leergang is bedoeld voor iedereen die in korte tijd een allround GWW-inkoopprofessional wil worden. De leergang richt zich op deelnemers die al beschikken over basiskennis en enkele jaren werkervaring op het gebied van inkopen/aanbesteden. Gewenst werk- en denkniveau is hbo niveau of hoger. Bijvoorbeeld:

 • Iedereen met ervaring in de GWW die zich wil bekwamen in het inkoopproces
 • Iedereen met ervaring in het inkoopproces die zich wil bekwamen binnen de GWW
 • Iedereen die behoefte heeft om beide werelden eigen te maken

Tijdsduur:  5 bijeenkomsten van ieder 2 dagdelen verdeeld over een periode van maximaal 6 weken.

Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

NEVI basic

€ 2.995,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 2.995,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700

De praktijkexpert(s)