0
Tools

Nevi Inkoopmanagersindex tool

Nevi geeft iedere eerste werkdag van de maand de Inkoopmanagersindex (Nevi PMI: Purchasing Managers' Index) voor Nederland uit. De PMI geeft een actuele status van de Nederlandse productiesector. 

  • Inzicht in status Nederlandse productiesector en een benchmark met andere landen én de Eurozone
  • Actuele cijfers over nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, werkgelegenheid, levertijden, voorraad ingekocht materiaal en voorraad gereed product
  • Overzicht van commodities die duurder of juist goedkoper zijn geworden

Hoe een PMI-rapport jou als inkoper meer inzicht biedt

Inkopers hebben veel invloed op de economie van een land. Een inkoper die veel contracten afsluit zorgt voor meer werk onder leveranciers en bedrijven. Het PMI-rapport van Nevi geeft jou als inkoper meer inzicht in de inkoopmarkt. Het biedt namelijk waardevolle voorspellingen aan waar je als inkoper goed op in kunt spelen. Het geeft een indicatie wanneer het wel of niet het goede moment is om in te kopen. Inkopers kunnen de data uit de PMI gebruiken als onderbouwing voor inkoopkeuzes. Nevi PMI is dé economische indicator voor de productiesector! Onmisbaar voor elke inkoper.

PMI april 2020: 41.3

Waar staat Purchasing Managers Index voor?

Purchasing managers index (PMI), wordt ook wel de inkopersindex genoemd. Op internationaal niveau zijn de belangrijkste producenten van PMI's; het Institute for Supply Management (ISM), het Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM) en de Markit Group. Het indexcijfer weergeeft het vertrouwen dat inkoopmanagers hebben in de economie. Het doel van de PMI is om informatie te verstrekken over huidige en toekomstige zakelijke voorwaarden aan inkoopmanagers, besluitvormers en investeerders van bedrijven. De ontwikkeling en beweging van de PMI wordt als een belangrijke factor gezien in de economie.

Wat is de Nevi PMI?

In Nederland wordt de Purchasing Managers' Index (PMI) samengesteld door IHS Markit. Het meet de prestaties van de verwerkende industrie en is afgeleid van een enquête. Uit de enquête volgt een rapport en deze bevat onderzoeksgegevens die aangeleverd worden door een representatief panel van ongeveer 400 bedrijven in de Nederlandse industrie. Het panel wordt gestratificeerd naar BBP en aantal werknemers. In de maandelijkse enquête wordt gevraagd naar productie, nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, werkgelegenheid, levertijden, voorraad ingekocht materiaal en voorraad gereed product.

Wat betekenen de Nevi PMI scores?

Een PMI-score ligt veelal onder of boven de 50. Is de PMI gelijk aan 50 dan duidt dit erop dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Een PMI onder de 50 geeft een dalende economische groei aan, ook wordt er een afname van producten en activiteiten geschat. Een PMI boven de 50 duidt op een groeiende economie en vertrouwen. Hoe groter de PMI afwijkt van de 50, hoe groter ook de mate van verandering is op de economie. Een PMI boven de 50 wijst op een stijgende trend, een positieve economische verwachting. Een PMI van onder de 50 wijst op een trend naar beneden, een negatief marktgevoel.


Praktische informatie

Een inkoper die veel contracten afsluit zorgt voor meer werk onder leveranciers en bedrijven. Het PMI-rapport van Nevi geeft jou als inkoper meer inzicht in de inkoopmarkt. Het biedt namelijk waardevolle voorspellingen aan waar je als inkoper goed op in kunt spelen. Het geeft een indicatie wanneer het wel of niet het goede moment is om in te kopen. Inkopers kunnen de data uit de PMI gebruiken als onderbouwing voor inkoopkeuzes.

Abonnement Nevi PMI

Het abonnement omvat een bulletin dat een uitgebreid beeld van de Nederlandse PMI van die maand geeft. Daarnaast is in het bulletin het volgende opgenomen:

  • De Nevi PMI als curve met de achterliggende maanden
  • Een toelichting op, en een grafische weergave van, de negen ‘diffusion indices’ ten opzichte van eerdere maanden
  • Een grafische weergave van een aantal belangrijke internationale productiecijfers
  • Een specificatie van artikelen die duurder of goedkoper zijn geworden of waaraan een tekort is ontstaan.

Een jaarabonnement kost €319,- voor Nevi Members; €469,- voor non-member. Het bulletin wordt als pdf-document per e-mail verzonden; op de eerste werkdag van de maand om 09.30u (één emailadres per abonnement).

*) jaartarief geldt bij abonnement afgesloten vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar; halfjaartarief bij abonnementen ingaande per 1 juli t/m 31 december van het kalenderjaar. 

*) opzeggen PMI abonnement is vergelijkbaar aan het beëindigen van het Nevi Membership en dient voor 1 december bij de ledenservice binnen te zijn > zie ook opzeggen

Neem voor meer informatie en data contact met ons op: 088 - 33 00 700. 


Nevi Inkoopmanagersindex tool

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren