Sociaal Domein

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Inkopen in het Sociaal Domein

De decentralisatie van zorgtaken heeft het aanpassingsvermogen van gemeenten de afgelopen twee jaar stevig op de proef gesteld. Na een korte voorbereidingsperiode moesten ze in hoog tempo schakelen om invulling te geven aan de nieuwe zorgtaken. Als inkoper - of anderszins betrokkene bij inkoop van zorg - heb je een goede vertaling nodig van de strategische zorgdoelstellingen naar een inkoopoplossing op maat. Hiermee creëer je een toekomstbestendig samenwerkingsmodel met interne en externe partijen.

Whitepaper In 7 stappen grip op contractmanagement in Sociaal Domein

Inkoop van zorg in het sociaal domein laat zich nauwelijks vergelijken met andere inkoopdomeinen. 
Als er iets fout gaat, is de publieke aandacht groot. We hebben dan ook met mensen te maken. Bovendien hebben we het over pakweg vijftig procent van de gemeentebegroting. Zonder grip op het sociaal domein is de inkoopprofessional niet te benijden. Download onze gratis whitepaper.

Sociaal domein op de Contractmanagementdag 2018

De 6e Contractmanagementdag (22 maart 2018) ging over Teamwork. Ook op het gebied van Sociaal domein werd aandacht gegeven aan Teamwork met de deelsessie Samen aan het stuur in het Sociaal Domein. Bekijk de terugblik van het congres.

Trainingen

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

Deze training geeft gemeenten grip op de contracten die vanuit sociaal domein met de markt zijn afgesloten. In 2 dagen leer je alles over contractmanagement in het sociaal domein.

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

In 1 dag maak je kennis met inkoop in de publieke sector. Je leert alles over de wet- en regelgeving die voor jou als niet-inkoper van belang is.

Inkopen in het Sociaal Domein voor gemeenten

Training voor zorg-inkopers van gemeenten. In dit compleet strategisch 'hands on' programma leer je de vertaalslag maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

In deze 1-daagse training leer je conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden. Een uitdaging!

Vragen of studieadvies?

Bel (088) 33 00 700 tussen 8.00 en 17.30 uur of mail ons.

Liever persoonlijk opleidingsadvies? Stuur een e-mail voor een afspraak bij ons op kantoor.

Wij helpen je graag!