Sociaal Domein

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Inkopen in het Sociaal Domein

De decentralisatie van zorgtaken heeft het aanpassingsvermogen van gemeenten de afgelopen twee jaar stevig op de proef gesteld. Na een korte voorbereidingsperiode moesten ze in hoog tempo schakelen om invulling te geven aan de nieuwe zorgtaken. Als inkoper - of anderszins betrokkene bij inkoop van zorg - heb je een goede vertaling nodig van de strategische zorgdoelstellingen naar een inkoopoplossing op maat. Hiermee creëer je een toekomstbestendig samenwerkingsmodel met interne en externe partijen.

Whitepaper In 7 stappen grip op contractmanagement in Sociaal Domein

Inkoop van zorg in het sociaal domein laat zich nauwelijks vergelijken met andere inkoopdomeinen. 
Als er iets fout gaat, is de publieke aandacht groot. We hebben dan ook met mensen te maken. Bovendien hebben we het over pakweg vijftig procent van de gemeentebegroting. Zonder grip op het sociaal domein is de inkoopprofessional niet te benijden. Download onze gratis whitepaper.

Inspiratie op de Contractmanagementdag 2018

De 5e Contractmanagementdag op 22 maart 2018 staat in het teken van Teamwork. Ook op het gebied van Sociaal domein wordt aandacht gegeven aan Teamwork met de deelsessie Samen aan het stuur in het Sociaal Domein.

Binnen de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is men bezig geweest met de verdere professionalisering van inkoop, contractmanagement en de besturing van het Sociaal Domein. Door samenwerking en afstemming, nieuwe en aanvullende inzichten ontstaan teamwork die de besturing en governance binnen het sociale domein verbeteren. Met de verschillende disciplines en betrokken afdelingen, van intake tot en met het managen van contracten zijn er aanvullende inzichten ontstaan. Meer informatie

Trainingen

Contractmanagement in het sociaal domein voor gemeenten

Deze training geeft gemeenten grip op de contracten die met zorgverzekeraars zijn afgesloten. In 2 dagen leer je alles over contractmanagement in het sociaal domein.

NIEUW

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

In 1 dag maak je kennis met inkoop in de publieke sector. Je leert alles over de wet- en regelgeving die voor jou als niet-inkoper van belang is.

Inkopen in het sociaal domein voor gemeenten

Training voor zorg-inkopers van gemeenten. In dit compleet strategisch 'hands on' programma leer je de vertaalslag maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden

In deze 1-daagse training leer je conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden. Een uitdaging!

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen je graag.

 

Je kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.