0
Over Nevi

Ledenraad

Snelle besluitvorming en inspraak van members is essentieel om alert in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt en ons vakgebied. De ledenraad bindt beide factoren en past bij een ondernemende vereniging, van en voor members. 

Onze members zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring. Inkoop is onze gezamenlijke passie en maatschappelijke binding. De ontwikkelingen in de markt én in ons vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle besluitvorming noodzakelijk en inspraak van leden essentieel. De ledenraad komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar en bestaat uit maximaal 40 personen. Om de twee jaar wordt een deel verkozen.

Maak kennis met de ledenraad

In juni 2018 werden nieuwe leden geïnstalleerd en ging de nieuwe ledenraad van start.
Voorzitter is Marco van der Spek-Stikkelorum en vicevoorzitter Frederik Vos. Hieronder zie je de leden per kring.

Nevi ledenraad 2018
Nevi ledenraad in actie

Wat doet de ledenraad?

Een greep uit de werkzaamheden van de ledenraad: contributie vaststellen, de landelijke ledenraadsverkiezingen organiseren en de samenhang tussen de diverse statuten. Wil je weten wat de ledenraad nog meer doet? Bekijk de video. 


Commissies

De ledenraad bestaat uit verschillende commissies: 

Commissie Beleid en Financiën  

Monitort organisatiedoelstellingen en de uitvoering meerjarenbeleidsplan, adviseert de ledenraad over de contributie, begroting, jaarrekening en décharge. 

 • Ben Scharrenberg
 • Douwe van de Goorberg
 • Dick Heukelom
 • Wietze Zwerver
 • Hans Verschoor
 • Frederik Vos
 • Jacco van Dijk
 • Raymond Enkt

Commissie Continuïteit  

Garandeert de continuïteit van de ledenraad en ziet toe op de juiste omvang (toetreden en aftreden). Organiseert de verkiezing (vice-)voorzitter en de landelijke ledenraadsverkiezingen.

 • Richard Brabers
 • Mirella Drentje
 • Marc Hendricks
 • Netty Salentijn

Commissie Communicatie

Is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de ledenraad en alle betrokken stakeholders.

 •       Willem van Schaik
 •       Thijs Moonen
 •       Sophia Cheung
 •       Erik Kroeze

Commissie Statuten  

Zorgt voor de samenhang tussen de diverse statuten.

 • Alex Buursema 
 • Egbert van Binsbergen
 • Kim Schofaerts
 • Ageeth Vieveen

Vragen?

Heb je vragen over de ledenraad? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar ledenraad@nevi.nl.