Nevi
0
Over Nevi

Ledenraad

Snelle besluitvorming en inspraak van leden zijn essentieel om alert in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt en ons vakgebied. Beide factoren passen bij een ondernemende vereniging. De ledenraad van Nevi vertegenwoordigt de leden en zorgt voor de verbinding.

Onze leden zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring. Inkoop is onze gezamenlijke passie en maatschappelijke binding. De ontwikkelingen in de markt én in ons vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle besluitvorming noodzakelijk en inspraak van leden essentieel. De ledenraad komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar en bestaat uit minimaal 20 en maximaal 30 personen. Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats.

Ledenraad 2021

De kandidaatstellingen zijn voorbij! Dit betekent dat je je niet meer kandidaat kan stellen. We hebben professionele ledenafgevaardigden voor in de ledenraad die jou als lid gaan vertegenwoordigen. Dit is een combinatie van nieuwe en herkozen leden. Ook is de ledenraad een mix met uit iedere community een gemotiveerd lid die de komende 3 jaar mee zal denken over ontwikkelingen binnen Nevi.

 

Maak kennis met de ledenraad

Bekijk hieronder de ledenafgevaardigden per community. Per community zijn er een aantal leden die de leden van Nevi gaan vertegenwoordigen in de ledenraad.

De ledenafgevaardigden van Community Noord

De ledenafgevaardigden van Community Noord-West

De ledenafgevaardigden van Community Oost

De ledenafgevaardigden van Community Zuid

De ledenafgevaardigden van Community Zuid-West

De foto hieronder is een nieuwe foto van de ledenafgevaardigden voor komende ledenraadsperiode.

 

Nevi ledenraad 2021
Nevi ledenraad in actie

Wat doet de ledenraad?

Een greep uit de werkzaamheden van de ledenraad: contributie vaststellen, de landelijke ledenraadsverkiezingen organiseren en de samenhang tussen de diverse statuten.


Commissies

De ledenraad bestaat uit verschillende commissies: 

Commissie Beleid en Financiën  

Monitort organisatiedoelstellingen en de uitvoering meerjarenbeleidsplan, adviseert de ledenraad over de contributie, begroting, jaarrekening en décharge. 

 • Kim Schofaerts - Voorzitter ledenraad
 • Richard Brabers - Vicevoorzitter ledenraad
 • Ben Scharrenberg
 • Jacco van Dijk
 • Frederik Vos

Commissie Continuïteit  

Garandeert de continuïteit van de ledenraad en ziet toe op de juiste omvang (toetreden en aftreden). Organiseert de verkiezing (vice-)voorzitter en de landelijke ledenraadsverkiezingen.

 • Marc Hendricks
 • Elske Galema
 • Dick Heukelom

Commissie Communicatie

Is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de ledenraad en alle betrokken stakeholders.

 •       Willem van Schaik
 •       André Plattel
 •       Marcel Bergenhenegouwen

Commissie Statuten  

Zorgt voor de samenhang tussen de diverse statuten.

 • Ageeth Vieveen
 • Anne Wietske de Louw
 • Marco van der Heijden

Vragen?

Heb je vragen over de ledenraad? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar ledenraad@nevi.nl.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren