0
Over Nevi

Bestuur

Het bestuur van Nevi bestuurt de vereniging en bepaalt de doelen en strategische kaders. Het bestuur vormt tevens het bestuur van Stichting Nevi Examens. 

Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van Nevi. Het bestuur van Nevi bestaat momenteel uit vijf leden waaronder de voorzitter. Binnen het bestuur bestaat een portefeuilleverdeling, namelijk Markt, Netwerk, Financiën en Producten. Een bestuurslid wordt benoemd door de ledenraad voor maximaal 6 jaar.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren