Nevi
0

Meer business impact met uw procurement-organisatie? Onze R-CEPt™ methode maakt het mogelijk. 

Uw organisatie, of die nu publiek of privaat is, staat voor grote uitdagingen. Procurement moet het antwoord geven op de roep naar hogere kwaliteit, innovatie, verduurzaming en kostenverlaging. Hoe succesvol de antwoorden zijn, wordt in belangrijke mate bepaald door menselijk kapitaal. Concreet: de kennis, vaardigheden en het gedrag van de medewerkers aan wie u leidinggeeft.

De R-CEPTt™ methode

Ontwikkelplannen worden te vaak op intuïtie gebaseerd. Onze R-CEPt™ aanpak (Roadmap to Competence Excellence in Procurement) bevat een systematisch stappenplan. Met geavanceerde ontwikkelscans die kennis, vaardigheden én gedrag van medewerkers en het team als geheel in kaart brengen. De scans geven een objectief inzicht in de slagkracht en het potentieel van de gehele procurement-functie.  

Voordelen van R-CEPt™

 • Geeft scherp inzicht in de competenties van medewerkers, de verschillende inkooprollen en het functioneren van het team als geheel
 • Levert individuele ontwikkelplannen voor de medewerkers
 • Leidt tot een stapsgewijs ontwikkelplan voor de procurement-organisatie als geheel
 • Biedt concreet inzicht in de return on investment van de exercitie
 • Draagt effectief bij aan uw business doelstellingen

De 5 stappen van R-CEPt™

R-CEPt 1 - Een stip op de horizon zetten

Stap 1  Een stip op de horizon zetten

Uw procurement-team kan op allerlei gebieden waarde toevoegen. Daarom staan in de eerste stap uw ambities, visie en doelstellingen centraal. Zo levert deze eerste stap in de R-CEPt™ methode u een concrete stip op de horizon: dáár wilt u naartoe met uw procurement-team.

R-CEPt 2 - Drie analyses

Stap 2 Drie analyses

Als het doel is bepaald, kijken we waar u nu staat. De Individual Development Scan geeft inzicht in de aanwezige kennis, de vaardigheden en het gedrag van uw teamleden. De Organization Development Scan geeft inzicht in de actuele situatie en helpt de ontwikkelingsmogelijkheden bepalen. Met behulp van de Change Development Scan (CDS) stellen we verandervermogen vast.

R-CEPt 3 - Ontwikkelplannen

Stap 3 Ontwikkelplannen

De uitkomsten van de drie analyses leveren een schat aan informatie op: over de actuele kennis, vaardigheden en gedrag van individuele medewerkers, hun ontwikkelmogelijkheden, de inkoopvolwassenheid van de organisatie en over kansrijke ontwikkelmogelijkheden. Dit is de basis waarmee de ontwikkeldoelen vertaald worden naar haalbare ontwikkelplannen voor individuele medewerkers en de procurement-organisatie als geheel.

R-CEPt 4 - Implementatie

Stap 4 Implementatie

Nu gaan we doelgericht toewerken naar vergroting van kennis, verdieping van de vaardigheden en verandering van gedrag. R-CEPt™ biedt op maat gemaakte ontwikkelplannen voor individuele medewerkers en teams. We gebruiken diverse leer- en ontwikkelinterventies en ondersteunen u bij het duurzaam borgen van de bereikte resultaten.

R-CEPt 5 - Return on investment (ROI)

Stap 5 Return on investment (ROI)

De R-CEPt™ methode heeft zich in de praktijk bewezen en dat maken we graag concreet. We vergelijken uw investeringen in de maatwerk- ontwikkelprogramma’s met uw vooraf bepaalde doelstellingen.

U maakt uw eigen keuzes

De R-CEPt™ methode bestaat uit verschillende elementen en analyses. Het is goed denkbaar dat u al één of meerdere van die elementen toepast. Misschien heeft u zelfs al inzicht in de volwassenheid van de procurement-organisatie. Mogelijk heeft u competenties en ontwikkelpotentieel van medewerkers al scherp in beeld. Dan is het goed om te weten dat u de diverse elementen en analyses van R-CEPt™ ook afzonderlijk kunt inzetten. De methode is zodanig ontwikkeld dat uw werkwijzen en methoden vaak volledig compatibel zijn met R-CEPt™.

Nevi Bouwstenen

Met de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag kun je echt je business impact vergroten. Daarom ontwikkelt en verzorgt Nevi trainingen op het gebied van procurement en supply management, die bijdragen aan het succes van een organisatie. 

Onze  trainingen zijn onder andere gericht op:

 • het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden
 • vaardigheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling
 • samenwerkingsvaardigheden
 • functionele competenties
 • individuele vaardigheden en competenties

We richten ons hierbij op drie competentieniveaus: 

 1. Qualified (kennis en toepassing)
 2. Advanced (toepassing en analyse)
 3. Expert (evaluatie en creatie)

Al deze competenties komen terug in de Nevi Bouwstenen, die staan voor bepaalde producten en trainingen. Zo worden alle competenties op verschillende niveaus aangeboden en waarborgen we dat alle benodigde competenties (op een specifiek niveau) worden ontwikkeld.  We gebruiken deze bouwstenen om u advies te geven over uw persoonlijke L&D Plan zodat we uw ontwikkelbehoeften op maat kunnen afstemmen op uw zakelijke doelstellingen. 

De Nevi bouwstenen zijn:

 • Procurementstrategie 
 • Onderhandelen
 • Contractmanagement
 • Supplier Relationship Management
 • Sourcing
 • Categoriemanagement
 • Kostenmanagement
 • Value Chain Management
 • Legal
 • Competenties & gedrag
 • Trends
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren