Zilveren Kruis bevriest inkoopbudget 2018 medisch-specialistische zorg en ggz

18 April 2017

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevriest het inkoopbudget voor medisch-specialistische zorg en ggz. “Uitgangspunt is dat we de groeiende zorgvraag opvangen binnen de bestaande middelen”, aldus directeur zorginkoop Olivier Gerrits op Skipr. Om dit te realiseren zet Zilveren Kruis in op innovatie, substitutie en doelmatige zorg.

Inkoopnullijn
Deze nullijn staat haaks op de wensen in het veld. De NVZ gaf onlangs aan dat het budget met minimaal 3,5% omhoog zou moeten om de stijgende kosten van dure medicijnen op te vangen. Ziekenhuizen die meewerken aan substitutie kunnen rekenen op een tegemoetkoming van Zilveren Kruis. Bij krimp is deze ziektekostenverzekeraar bereid om de vergoeding voor vaste lasten in stand te houden. Bij groei is er juist de mogelijkheid van vergoeding van variabele kosten.

Inkoopsamenwerking ziektekostenverzekeraars
Voor ‘hoogcomplexe’ zorg zet Zilveren Kruis in op verdere concentratie, indien mogelijk samen met andere zorgverzekeraars. Zilveren Kruis heeft een verzoek bij de ACM neergelegd om met andere verzekeraars prostaatkankerzorg te mogen inkopen met als doel die zorg te concentreren in twee centra. Bron: Skipr.

 

Source: 
redactie Deal! - Magazine over inkoop en supply management -