Workshop: gemeentelijk inkoopbeleid op de markt voor Wmo-voorzieningen en de gevolgen voor de burger

20 Maart 2017

De decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken naar gemeenten gaat samen met een andere organisatie van de markten waarop deze zorgvoorzieningen worden ingekocht. Kunnen gemeenten met hun inkoopbeleid op deze markten sturen op prijzen, toetreding van nieuwe aanbieders en de verdeling van de markt over aanbieders? En wat merken burgers van het inkoop- en eigenbijdragebeleid dat hun gemeente voert?

Gemeentelijk inkoopbeleid
Deze vragen staan centraal tijdens de CPB/SCP-workshop ‘Gemeentelijk inkoopbeleid op de markt voor Wmo-voorzieningen en de gevolgen voor de burger’, die op maandag 10 april van 14:30 tot 17:00 plaatsvindt aan de Bezuidenhoutseweg 30 (B30) in Den Haag.

Markt voor huishoudelijke hulp
Tijdens de workshop presenteren Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau de gezamenlijke studie naar de markt voor huishoudelijke hulp die recentelijk is uitgebracht. Daarnaast staan bijdragen van Marco Varkevisser, universitair hoofddocent gezondheidseconomie, en Lucy Kok, hoofd van het cluster Zorg en Zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek, op het programma.

Aanmelding kan tot 7 april bij Jeannette Verbruggen, J.L.Verbruggen@cpb.nl . Vermeld in uw e-mail uw naam en organisatie.

 

Source: 
redactie Deal! - Magazine over inkoop en supply management -