Werkgevers terughoudend bij inhuur flexkrachten

16 Maart 2017

Nederlandse opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van flexkrachten, dat ervaart 59% van de zzp’ers. Hoewel organisaties naar verwachting de komende jaren in personeel zullen groeien, komt dit vooral ten goede van medewerkers in loondienst. 31% van de HR-managers denkt in 2017 namelijk minder gebruik te gaan maken van zzp’ers. Dit blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

Loondienst boven inhuur
De huidige wet- en regelgeving lijkt te bewerkstelligen dat HR-managers eerder kiezen voor medewerkers in loondienst dan voor zzp’ers. Door de impact van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Deregulering Bevordering Arbeidsrelatie (DBA), geven HR-managers de voorkeur aan mensen in loondienst. Bijna de helft van de zzp’ers zegt zich bovendien minder betrokken te voelen bij hun opdrachtgevers door de huidige fiscale regelgeving.

Source: 
redactie Deal! - Magazine over inkoop en supply management -