Verslechtering leveranciersrelaties Amerikaanse autofabrikanten

18 Mei 2018

De relatie tussen autofabrikanten en hun toeleveranciers in de VS is de afgelopen jaren verslechterd dat blijkt uit de North American Automotive OEM-Supplier Working Relations Index (WRI). De lijst (van goede relatie naar slechte): Toyota, Honda, GM, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, Nissan. De index wordt bepaald door onderzoek onder verkopers van 500 eerstelijnstoeleveranciers. 

Afnemend vertrouwen 

Opvallend is met name de sterke verslechtering van relaties tussen Nissan en toeleveranciers. Het is volgens de onderzoekers niet zozeer de (prijs)druk zelf die de autofabrikanten op toeleveranciers uitoefenen, maar het gedrag dat daarmee gepaard gaat. Slechte communicatie leidt bijvoorbeeld tot afnemend vertrouwen. Maar ook de basisattitude van de inkopende partij speelt een grote rol. 

Target costing

Toyota en Honda hebben sinds jaar en dag een positieve (‘supplier for life’) houding naar toeleveranciers. Daarbij werken ze binnen inkoop met target costing en proberen in nauwe samenwerking de gewenste inkoopdoelprijs te realiseren. Het resultaat is een coöperatieve houding van toeleveranciers. En dat vertaalt zich in een hogere bijdrage door de toeleverancier aan de winst per auto. 

In 2010 verscheen al een artikel in Deal!: Automotive op zoek naar waardecreatie (inloggen in NEVI Kennislab). Ook over vertrouwen en leveranciersrelaties is veel terug te vinden in NEVI Kennislab.