Verslechtering betalingsmoraal Nederland

13 April 2017

Nederlandse ondernemers verlenen minder vaak krediet aan afnemers. Negen op de tien Nederlandse bedrijven kregen vorig jaar te maken met te late betalingen van facturen door zakelijke klanten. Dit blijkt uit de jaarlijkse Betalingsbarometer West-Europa van Atradius. De kredietverzekeraar onderzocht de betalingsmoraal van een kleine 3.000 bedrijven in dertien West-Europese landen. Hieruit blijkt dat het aantal betalingsachterstanden is gestegen: 41% tegenover 39% een jaar geleden. Nederland doet het in vergelijking met andere landen in West-Europa iets beter (33,7%). Nederlandse ondernemers geven echter vaker aan met te late betalingen te maken te hebben (92,4% tegenover 87,8% in Europa).

Cashflowproblemen
‘Eén van de redenen dat bedrijven hun facturen te laat betalen, is dat ze niet voldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben’, signaleert Tom Kaars Sijpesteijn van Atradius Nederland. ‘Voor een deel van de bedrijven komt dit doordat zij tijdens de crisis op hun vermogen hebben ingeteerd. Andere bedrijven worden juist nu het beter gaat, geconfronteerd met cashflowproblemen, omdat het geld er sneller uitgaat dan het binnenkomt. Het verkrijgen van financiering is de afgelopen jaren lastiger geworden. Hierdoor is het iets langer laten liggen van een factuur een relatief eenvoudige oplossing om financieel toch even wat lucht te hebben.’ Bron: CM Web.

Source: 
redactie Deal! - Magazine over inkoop en supply management -