Verslechtering betaalgedrag bedrijven

24 Juli 2018

Sinds het invoeren van strengere wetgeving een jaar geleden is het betaalgedrag in het bedrijfsleven over het algemeen verslechterd. Mkb’ers moeten gemiddeld juist langer op betaling wachten dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van Betaalme.nu, het initiatief dat streeft naar korte betaaltermijnen voor het mkb.

Vaker achter de centen aan

Juli vorig jaar is wettelijk bepaald dat grote bedrijven geen langere betaaltermijnen dan zestig dagen voor hun mkb-leveranciers mogen hanteren. Dat heeft echter niet geleid tot beter betaalgedrag, aldus Betaalme.nu. Terwijl grote bedrijven met hun mkb-leveranciers betaaltermijnen hebben afgesproken van gemiddeld 35 dagen, komt de betaling gemiddeld pas na 43 dagen binnen: twee dagen langer dan vorig jaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers vaker contact moeten opnemen met hun afnemers over de betaling van facturen: volgens 30% van de ondernemers moet dat vaak of vrijwel altijd, tegenover 15% een jaar geleden.

Kwetsbaarder voor tegenslag

Eén op de vijf mkb-ondernemers wordt regelmatig gevraagd om een langere betalingstermijn te accepteren. De helft zegt afgelopen jaar akkoord te zijn gegaan met een langere betalingstermijn. Toch maken weinig mkb’ers bezwaar tegen een langere betalingstermijn, hoewel ze aangeven dat het nadelig is voor hun inkomsten en liquiditeit. Door nu langere betaaltermijnen te accepteren, lopen ze het risico dat ze sneller in de knel komen als de economische groei afzwakt.

Vaker korting geven op facturen

Mkb-ondernemers krijgen steeds vaker het verzoek om korting op de factuur te geven in ruil voor snelle betaling. Vorig jaar zei twee derde van de mkb’ers nooit zo’n verzoek te krijgen, maar dit jaar heeft ruim de helft er wel mee te maken gehad. Het gaat dan om een gewogen gemiddelde korting van 5% om twee weken sneller betaald te krijgen.