Productie stabiliseert, PMI: 48.8

01 Juli 2013

De NEVI PMI® van juni was 48.8, bijna gelijk aan de 48.7 van mei. Dit is de vijfde maand op rij dat het cijfer onder 50.0 uitkomt.

 

Het aantal nieuwe orders daalde voor de negende maand, maar de daling was gering. De binnenlandse markt was opnieuw het zwakke punt want de exportorders stegen wederom, en wel het meest in vijf maanden. De productie groeide licht, waarbij de groei van consumptiegoederen de daling van halffabricaten en investeringsgoederen compenseerde.

 

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam opnieuw af, evenals de voorraad gereed product. De werkgelegenheid nam het sterkst af in vier maanden. De inkoop van grondstoffen en halffabricaten nam wederom af. De voorraad ingekochte materialen daalde licht. De levertijden waren voor het eerst in anderhalf jaar korter.

 

De inkoopprijzen daalden aanzienlijk. De verkoopprijzen daalden eveneens, maar minder dan de inkoopprijzen. Lees hier het commentaar van Prof dr Arjan van Weele, NEVI Hoogleraar Inkoopmanagement, Technische Universiteit Eindhoven.

Drie deelindices uitgelicht:

 

Productie index

De laatste gegevens wijzen op een lichte toename van de productieomvang bij de Nederlandse productiebedrijven in juni, nadat deze in de voorgaande maand nagenoeg onveranderd bleef. Dit bleek uit de seizoensmatig aangepaste Productie index die licht boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. De grotere productie van consumptiegoederen compenseerde de dalingen in de productie van halffabricaten en investeringsgoederen.

                       

 

Werkgelegenheid index

De gegevens van juni wijzen op de vijfde verkleining van de personeelsbestanden op rij. Het banenverlies was bovendien groter dan in mei en het grootste sinds februari. De panelleden noemden ontslagen en het niet vervangen van vrijwillig vertrekkende personeelsleden als manieren waarop zij de personeelsbestanden hadden verkleind.

 

 

 

Levertijden index

De seizoensmatig aangepaste Levertijden index kwam in juni voor de eerste keer in anderhalf jaar boven de geen-veranderingsgrens van 50.0, wat wijst op een verbetering van de prestatie van leveranciers. De verbetering was bescheiden, maar was wel de grootste sinds juli 2009. 

Source: 
NEVI