Overheid wil open source software gelijke kans geven in aanbestedingen

16 Maart 2017

De overheid wil open source software een gelijke kans geven in aanbestedingen. Dit is inmiddels uitgezocht zo meldt Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

In het rapport Kenniscentrum open source software constateren de onderzoekers dat open source software zowel een aantal voordelen als nadelen heeft vergeleken met gesloten source software. De afweging van deze voor- en nadelen is per organisatie en per product verschillend. Daar is het huidige beleid ook op gebaseerd. Zorg ervoor dat in aanbestedingen open source software een gelijke kans krijgt als gesloten source software. Bij gelijke geschiktheid of beter wordt open source software gekozen. Dat betekent dat in het huidige beleid het aanbestedingsproces centraal staat.

De onderzoekers constateren dat er binnen het aanbestedingsproces nog weinig structurele kennis bestaat over open source software. Daarnaast constateren zij dat kennis omtrent open source software in zijn algemeenheid te gefragmenteerd is en te weinig met elkaar wordt gedeeld. Op basis van deze constateringen komen de onderzoekers met een aantal aanbevelingen. 

Lees verder op Dutch IT-channel