Oproep aan opdrachtgevers/inkopers!

24 Oktober 2018

Bij inhuur van inkoopadvies én –capaciteit is momenteel nog weinig aandacht voor de overdracht van kennis van de ingehuurde professionals naar de eigen opdrachtgevende organisatie. Soms wordt dit nog wel opgenomen in het contract maar door het ontbreken van professioneel contractmanagement, accountmanagement én tijd of aandacht komt er weinig van terecht. En dit terwijl daar kansen liggen. Kansen om bijvoorbeeld eigen medewerkers gericht te ontwikkelen door de samenwerking met externen of door in staat te zijn uitgebrachte adviezen ook te kunnen implementeren.

NEVI Publiek denkt dat kennisoverdracht potentie heeft en voorziet dat bijvoorbeeld een handreiking jou als lid kan ondersteunen in het gestructureerder en professioneler aanpakken van dit belangrijke onderwerp. Of deze handreiking met betrekking tot kennisoverdracht bij de inzet van inkoopadviesbureaus (als onderdeel van de contractvoorwaarden bijvoorbeeld) er daadwerkelijk moet komen is mede en vooral ook afhankelijk van de mening van onze leden. En kennisoverdracht vraagt ook een ontvangende partij, en dat zijn alle inhurende inkopers en inkoopmanagers van NEVI. Om te onderzoeken of kennisoverdracht potentie heeft en of een handreiking ondersteunend kan zijn, stellen wij hierbij de opdrachtgevers/inkopers (nog niet de adviseurs/consultants) graag een paar vragen.

Als uit de reactie blijkt dat de NEVI-leden een behoefte aan kennisoverdracht onderschrijven, gaan we vervolgens ook de dialoog met de leverende inkoopadvies en -detacheringsbureaus voeren.

Laat het ons weten en beantwoord de onderstaande vragen: