NIMA en NEVI slaan handen ineen voor register MyCareer

05 Februari 2018

Vanaf nu is er een centrale plaats waar de diploma’s van zowel beroepsvereniging NEVI - voor inkoopprofessionals - en NIMA - voor marketingprofessionals - worden getoond.  Op www.mycareer.nl garanderen NEVI en NIMA de echtheid van de getoonde diploma’s. Daarnaast worden de gediplomeerde professionals in de gelegenheid gesteld zich extra te profileren.

NEVI en NIMA werken samen en versterken zo de waarde van de bekende en erkende beroepsdiploma’s. Het platform is makkelijk raadpleegbaar voor Human Resource medewerkers, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatieprocedure. Gediplomeerden kunnen eenvoudig naar de url van het register doorverwijzen op het cv. Door het online en actief kunnen checken van de diploma’s wordt diplomafraude tegengegaan en kunnen gediplomeerden zich extra onderscheiden. 

MyCareer is een dynamisch en interactief startpunt voor alle professionals die door NEVI of NIMA zijn gediplomeerd. Gediplomeerden kunnen na aanmelding en verificatie inloggen op MyCareer, dat naast het diplomaregister een aantal relevante extra’s bevat. Zoals het zoeken naar vacatures via een vacaturescraper of aangeven dat hij of zij benaderd wil worden voor een nieuwe baan.  

Bij de totstandkoming van het nieuwe platform hebben NEVI en NIMA samengewerkt met softwareleverancier Paragin, gespecialiseerd in het in kaart brengen van competenties, het ontdekken van talenten, het toetsen van kennis en het erkennen van verworven competenties. 

NIMA is vorig jaar al gestart met MyCareer. Dit verving het veel geraadpleegde NIMA online Diplomaregister. Door de samenwerking met NEVI groeit het online en openbaar diplomaregister “MyCareer” verder uit tot een interactief platform.