NEVI Ledenraad benoemt nieuwe voorzitter en twee bestuursleden

27 Mei 2019

Vrijdag 24 mei jongstleden heeft de NEVI Ledenraad uit haar midden Marco van der Spek – Stikkelorum verkozen tot nieuwe voorzitter. Deze functie was vrijgekomen na het vertrek van Ed de Rochemont die per april manager Netwerk bij NEVI is geworden.  

NEVI Bestuur

Ook werden twee bestuursleden benoemd op voordracht van het Bestuur. Met ingang van 1 januari 2020 neemt Mirjam Kibbeling het bestuursstokje en de portefeuille Onderwijs & Onderzoek over van Hugo de Brouwer, die na een termijn van 6 jaar niet meer herkiesbaar is. Mirjam is geen onbekende bij NEVI. In 2005 studeerde ze af waarna ze in 2010 promoveerde aan de TU Eindhoven bij hoogleraar Van Weele. In deze periode werd zij eerst voorzitter van de NEVI Young Purchasing Students. Na haar promotie veranderde de functie in voorzitter NEVI Young Purchasing Professionals (2005-2009). In deze functie had Mirjam ook zitting in het Algemeen bestuur van NEVI. Van 2012 tot en met 2014 was Mirjam voorzitter van de NEVI Research Stichting. Mirjam is coach en eigenaar van Stilwerkt, en focust op sustainable en circulaire initiatieven. 

Guido Boer volgt per 1 november Jaap Oskam op als penningmeester in het Bestuur van NEVI. Ook Jaap was na een periode van 6 jaar niet meer herkiesbaar. Guido heeft een juridische en inkoopachtergrond in met name de financiële dienstverlening, waarvan sinds 2 jaar als zelfstandig adviseur. Met de komst van Guido en Mirjam is het bestuur weer op complete sterkte. 

Marco van der Spek, Mirjam Kibbeling en Guido Boer

Marco van der Spek - Stikkelorum, Mirjam Kibbeling en Guido Boer

Meer over de NEVI Ledenraad en het Bestuur NEVI