Nationale inkoop in zorg onvermijdelijk?

14 Maart 2017

Momenteel gebeurt dat nog apart of met een kleine groep andere zorgaanbieders, maar de krant betoogt dat zorginstellingen gezamenlijk moeten inkopen om zo de winstmarges te drukken. Onderzoek van adviesbureau Gupta wees uit dat fabrikanten van medische hulpmiddelen en apparatuur flinke winstmarges hanteren, aldus FD. De krant betoogt dat de inkoop wellicht later nog naar een Europees niveau getild kan worden. NEVI stelt dat professionele inkoop in de zorg al tot een miljardenbesparing kan leiden - lees meer

Uit FD commentaar: "Winstmarges in de zorg zijn momenteel een veelbesproken onderwerp. Zorggeld moet naar de zorg en niet naar de aandeelhouders, luidt het devies van verschillende politieke partijen. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over de mogelijkheden om de macht van de farmaceutische industrie in te perken en is al eens gesproken over een nationale inkooporganisatie voor dure geneesmiddelen. [...] Voor zowel de nationale inkoop als het bevorderen van transparantie is er een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die dit kan faciliteren."