Inkoopmanagersindex: Vraag neemt sterk toe

01 December 2016

De NEVI PMI® van november kwam uit op 57.0, een stijging vergeleken met de 55.7 van oktober, en de hoogste notering in 35 maanden. Het aantal nieuwe orders nam sterk toe.

De productieomvang steeg fors en in de grootste mate in zestien maanden. De nieuwe orders stegen sterk en de nieuwe exportorders aanzienlijk. De groei van de werkgelegenheid was aanzienlijk, en de voorraad gereed product daalde na twee maanden van groei. Desondanks nam de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk toe.

De inkoop nam toe en bereikte het hoogste niveau in vierendertig maanden. Dit droeg bij aan de derde stijging op rij van de voorraad ingekochte materialen. De levertijden waren voor de eenenveertigste achtereenvolgende maand langer.

De inkoopkosten stegen voor de derde maand op rij en deze maand in de grootste mate sinds april 2012. Hoewel de verkoopprijsinflatie de grootste was sinds mei 2012, was deze vergeleken met de inkoopprijsinflatie toch zwak.

Nieuwe orders index
Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, was in november voor de negende opeenvolgende maand groter. Deze groei was bovendien de grootste sinds juni vorig jaar. Enkele bedrijven die melding maakten van grotere orderaantallen, schreven dit toe aan de verbetering van de marktomstandigheden.

Nieuwe export orders index
De vraag uit het buitenland naar in Nederland geproduceerde producten steeg in november voor de vijfde achtereenvolgende maand. Deze stijging was aanzienlijk en de grootste in dezelfde periode. Sommige bedrijven schreven de stijging toe aan de toename van de vraag uit Groot-Brittannië.

Verkoopprijs index
De Nederlandse producenten verhoogden hun prijzen in november voor de tweede maand op rij. Deze inflatie was bovendien fors en groter dan in oktober. De respondenten die melding maakten van hogere prijzen, schreven dit over het algemeen toe aan de hogere grondstofprijzen.

Meer NEVI PMI