Inkoop kan starters juist helpen

09 Juli 2016

Reactie van Erik de Bruine, algemeen directeur NEVI, op een artikel in het Financieele Dagblad van 18 juni waarin Martijn Rutten lessen trekt uit het faillissement van zijn bedrijf. Inkoop wordt beschouwd als een van de schuldige.... De NEVI-reactie is 9 juli in FD geplaatst.

Inkoop kan starters juist helpen

In het FD van 18 juni trekt Martijn Rutten lessen uit het faillissement van zijn bedrijf Vector Fabrics. Waar hij onder meer tegen aanliep was de inkoper. Hij stelt: Om startups een kans te geven, zou je inkopers op zolder moeten opsluiten en zorgen dat er binnen grote ondernemingen structureel support komt voor nieuwe kleine bedrijven.

Inkooporganisatie NEVI denkt dat het onverstandig is om de inkoper op te sluiten op zolder. NEVI ziet start ups als innovatie aanjagers waarmee je waarde creëert. Professionele inkopers spelen hierbij een belangrijke rol, juist omdat in het inkoopvak de afgelopen jaren een grote ommekeer in denken heeft plaatsgevonden. Organisaties realiseren zich dat zij voor 70 tot 80% afhankelijk zijn van leveranciers, waardoor leveranciers serieuze invloed hebben op het behalen van doelstellingen. Met name in de technologie gaan ontwikkelingen zo snel dat bedrijven afhankelijk zijn van externe expertise.

Inkoop kan starters juist helpen. Inkoop schrijft niet voor wat nodig is, maar biedt (door functioneel te specificeren) de markt de mogelijkheid om met nieuwe oplossingen te komen. Ook Best Value Procurement (BVP), waarbij alle betrokkenen vanuit hun eigen expertise de meeste waarde creëren voor het gemeenschappelijk doel, biedt mogelijkheden voor innovatieve start ups. Zij kunnen zich met hun jonge innovatiekracht onderscheiden ten opzichte van de ‘gevestigde orde’. Uiteindelijk wordt hiermee waarde gecreëerd, zowel voor de startups zelf, als ook voor de onderneming. Het is in ieders belang start ups te betrekken bij innovatieve ontwikkelingen in organisaties, zowel publiek als privaat.

Erik de Bruine
Algemeen directeur NEVI