Hogere productie stuwt inkoopactiviteiten verder op: NEVI PMI juli 53.5

31 Juli 2014

Zoetermeer, 1 augustus 2014 – De NEVI PMI® steeg van 52.3 in juni naar 53.5 in juli. Dit wijst op een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie.

 

De totale productie steeg in juli voor de vijftiende opeenvolgende maand. Deze stijging gold voor alle bedrijfsgroepen en was groter dan in juni. De toename van de productieomvang werd ondersteund door een verdere – aanzienlijke – stijging van het aantal nieuwe orders uit binnen- en buitenland. Dit kwam vooral door een verbetering van de marktvraag en de introductie van nieuwe producten.

 

De Nederlandse producenten verkleinden in juli opnieuw hun achterstanden. De werkgelegenheid steeg voor de vierde achtereenvolgende maand, zij het bescheiden. De voorraad gereed product daalde in juli opnieuw. Een beperkte daling, maar wel de grootste sinds februari.

 

De toegenomen productie zorgde voor een uitbreiding van de inkoopactiviteiten voor de twaalfde maand op rij, de grootste sinds februari. De voorraad ingekochte materialen daalde daarentegen licht. Levertijden werden opnieuw langer, te wijten aan capaciteitsbeperkingen en lage voorraadniveaus bij leveranciers.

 

Inkoopprijzen stegen in juli, de prijzen voor eindproducten waren voor de vijfde maand op rij hoger, al bleef de inflatie laag.

 

Redactioneel commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven.

Juli 2014
Mijn voorspelling dat industrie in de tweede helft van 2014 lagere groeicijfers zou laten zien wordt voorlopig door de cijfers van juli tegengesproken. De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) over juli liet een mooie stijging zien ten opzichte van juni en kwam voor mij onverwacht uit op 53.5 (juni: 52.3)(een waarde > 50 wijst op groei van de bedrijfsactiviteiten). Belangrijkste oorzaak: sterke toename van de binnenlandse vraag naar industriële produkten. Daarbij bleef de export groei onverminderd sterk. De sterke vraag vertaalt zich op dit moment in aanmerkelijk hogere produktievolumes. De industrie kan de vraag niet aan. Dat blijkt uit de verder oplopende levertijden en daling van de voorraden gereed produkt. En banen: want de betrokken bedrijven rapporteren dat de werkgelegenheid in juli, zij het in lichte mate, toenam. Dat is een goed bericht! Hogere produktievolumes vertalen zich in een sterk toenemende vraag naar grondstoffen (staal) en halffabrikaten (chemicalien) met als gevolg hogere inkoopprijzen. Deze worden nog niet 1:1 doorberekend aan afnemers.Dat is een tweede goed bericht. Conclusie: de groei in de industrie zit stevig in het zadel.Onze groeicijfers liggen mooi in lijn met die van de Eurozone. We hebben een mooie zomer en ook na de zomer ziet het economisch perspectief er goed uit. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verhoog naar 7.6.

 

Drie deelindices uitgelicht:

 

Nieuwe orders index

Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse producenten werd geplaatst, bleef in juli stijgen. Deze toename was bovendien de grootste in vijf maanden. 29% van de panelleden maakte melding van een groter aantal nieuwe ontvangen orders, terwijl ongeveer 16% een daling noteerde. De verbeterde vraag en de introductie van nieuwe producten werden genoemd als factoren die hadden bijgedragen aan de stijging.

 

 

Voorraad gereed product index

De voorraad gereed product bij de productiebedrijven in Nederland was in juli opnieuw kleiner. Al sinds april 2012 is er maandelijks sprake van een daling. De afname van de voorraad was beperkt, maar wel groter dan de vorige maand en de grootste in vijf maanden. Sommige panelleden meldden dat onverwacht grote orderaantallen hadden bijgedragen aan de daling van de voorraad.

 

 

Levertijden index

De levertijden waren in juli opnieuw langer en dit is nu al dertien maanden het geval. De verslechtering van de leveranciersprestatie was echter de kleinste sinds augustus 2013. Ruwweg 18% van de panelleden maakte melding van tragere leveringen en koppelde dit aan capaciteitsbeperkingen en lage voorraadniveaus bij de leveranciers.

 

 

Over de NEVI PMI…

De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI®) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is.
De NEVI PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.

 

 

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management

NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al sinds 1956 hét kennisnetwerk van inkoop en supply management. Zij heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen. NEVI maakt inkoop- en supplymanagement kennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Zij organiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor zo’n 8.000 personen. Zij heeft een research Stichting en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De NEVI PMI® indiceert maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie.

 

Source: 
NEVI