Grote onderzoeksinstituten ontdekken zorginkoop

07 Februari 2018

Na de Raad voor de Volksgezondheid (RVS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft nu ook het Centraal Planbureau (CPB) de zorginkoop onder de loep genomen. Op 21 februari presenteert het CPB tijdens de bijeenkomst 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein' een rapport over dit zorgterrein.

Worsteling zorginkoop sociaal domein
Veel gemeenten worstelen met de inkoop binnen het sociaal domein. Waar sommige gemeenten veel aanbieders contracteren, kiezen andere voor één of enkele aanbieders die voldoen aan strenge selectie-eisen. Het toelaten van veel aanbieders prikkelt deze aanbieders om goede kwaliteit te leveren en kan bijdragen aan een kostenreductie van het inkoopproces. Dit is de kern van het aanstaande CPB-rapport.

Onderzoek inkoopdocumenten Wmo in Deal!
Koploper op dit onderzoeksterrein is echter onderzoeker Niels Uenk. Hij analyseerde reeds in 2015 tot in groot detail de inkoopdocumenten van nieuwe Wmo-taken van gemeenten. Recent herhaalde hij dit onderzoek. In Deal! van oktober 2017 presenteerde hij de uitkomsten ( ‘Transformatie in uitvoering. Inkooppraktijk Wmo bij gemeenten krijgt steeds meer vorm’).

Source: 
redactie Deal! - Magazine over inkoop en supply management -