Green Deal Duurzame Zorg in nieuwe fase

06 Augustus 2019

Het verhogen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg én tegelijk het verlagen van de footprint van de zorgverlening, dat is de insteek van de Green Deal Zorg.

Ambities Green Deal Duurzame Zorg

Vorig jaar op de dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2018, ondertekenden 132 partijen de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst. In deze Green Deal werken de brancheorganisaties, zorgverenigingen en VWS nauw samen aan onderstaande  ambities :

49% CO2 reductie in 2030
Circulaire bedrijfsvoering
Medicijnresten uit afvalwater
Gezond makende leefomgeving en milieu.

Inkopende organisaties hebben de regie over de toeleveringsketen, stimuleren en creëren de vraag naar duurzaam of circulaire  producten en kunnen mede daardoor de duurzaamheidsdoelstellingen zoals in de Green Deal Zorg gesteld, een enorme bijdrage leveren. 

Nevi geeft samen met een aantal andere zorgpartijen uitvoering aan  deze doelen, zoals bijv. minder verspilling van grondstoffen. Dat is niet alleen een kwestie van afvalscheiding. Dat gaat ook over inkoop en het zorgvuldig gebruik van allerlei producten in de zorg: voeding, medische hulpmiddelen, bouwmaterialen, enz.  Maar hoe zorg je ervoor dat de hele sector Zorg hiermee in 1 keer aan de slag gaat? Hiervoor is speciaal het Programmaplan Maatschappelijk  Verantwoord Inkopen Zorg opgezet.

Programmaplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Zorg 

Ieder jaar geeft de zorgsector 18,8 miljard uit aan inkoop. Op verzoek van de ministeries IenW en VWS hebben Intrakoop en Nevi Zorg begin 2019 een Programmaplan opgesteld om een impuls te geven aan maatschappelijk verantwoord inkopen met de nadruk op klimaatneutraal en circulair inkopen in de Zorg.

Nevi organiseerde, als onderdeel van dit programmaplan zesmaal drie verschillende workshops, te weten Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), Klimaatneutraal inkopen en Circulair inkopen. Andere partijen in de Zorg zoals Learn2Improve, SKAO, Cirl8, MVO-Nederland, MPZ en Intrakoop spelen hierin ook een belangrijke rol. Totaal bereiken we door deze workshops 360 medewerkers in de Zorg die aan de slag willen gaan met de bovenstaande duurzaamheidsambities en invloed uitoefenen op in te kopen producten en diensten. Daarnaast ondersteunt Nevi in dit programma bij de behoeftebepaling voor het opstellen van de criteriadocumenten en bij de organisatie van het congres. In een half jaar tijd kan Inkoop in de Zorg hierdoor een enorme maatschappelijke impact bereiken. Bekijk hieronder de impressie van de workshops MVI in de Zorg (najaar 2019-voorjaar 2020) waarbij we meer dan 200 deelnemers hebben getraind.

Meer over Betaalbare Zorg