Gratis zomerse Zorg-inspiratie uit NEVI Kennislab

02 Juli 2018

Om je deze zomermaanden extra te inspireren stellen wij vijf artikelen uit het NEVI Kennislab (tijdelijk) gratis beschikbaar: 

1. 'Functionele uitvraag randvoorwaarde MVI': de inkooppraktijk van UMC Utrecht. Sinds 2015 is MVO verankerd in de bedrijfsstrategie van UMC Utrecht. Senior inkoper Anne Marie van den Berg is voor de helft van haar tijd vrijgemaakt om klanten en collegainkopers te helpen invulling te geven aan MVI. “Als je de aanbestedingsvormen goed kent, dan weet je meteen wat je je wel en niet kunt permitteren”.

2. Factsheet Handreiking AVG voor inkopers. In deze factsheet worden een aantal belangrijke zaken omtrent de AVG weergegeven. Daarnaast geven we aan welke rol de inkoopadviseur hierin kan pakken en hoe de inkoopadviseur ermee kan omgaan. In de bijlage staat een beschrijving hoe je onderwerpen over de AVG in je aanbestedingsdocumenten kunt meenemen.

3. Van Raaij: We moeten niet denken dat de zorgsector uniek is. Als universitair hoofddocent Inkoop en Leveranciersmanagement aan de Rotterdam School of Management is Erik van Raaij onder meer verantwoordelijk voor het vak Inkoop in de Zorg, onderdeel van de masteropleiding Zorgmanagement van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg. De zorgsector past inkoopkennis uit andere sectoren nog veel te weinig toe, vindt hij. “Mensen in de zorg praten vooral onderling over hoe de zorginkoop beter moet.”

4. Goede zorg heeft creativiteit en regie nodig - terugblik NEVI Zorgcongres 2018. Zorginkopers kregen de meest uiteenlopende adviezen mee tijdens het NEVI Zorgcongres, maar allemaal met dezelfde achtergrond: veel meer dan voorheen moeten ze op zoek gaan naar toegevoegde waarde om de grote uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden.

5. NEVI Zorg Tools. Waaronder AIVG, Service Overeenkomst, Modelovereenkomst (medische) investeringsgoederen en Convenant Medische Technologie