Gratis zomerse Publiek- inspiratie uit NEVI Kennislab

02 Juli 2018

Om je deze zomermaanden extra te inspireren stellen wij vijf artikelen uit het NEVI Kennislab (tijdelijk) gratis beschikbaar:

1. “De inbestedende overheid? Te gék voor woorden!” De overheid moet haar mentaliteit veranderen, vindt Elisabetta Manunza. De hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht vindt dat overheidsinkopers bij aanbestedingen wat meer respect zouden moeten tonen voor de markt. “Immers, zonder een goed werkende markt kan geen goed werkende overheid bestaan.”

2. Wat is Total Cost of Ownership? versie 1.1 Total Cost of Ownership (TCO) tracht ten eerste het geheel van kosten te kwantificeren die samenhangen met de inkoop van producten en/of diensten van een bepaalde leverancier. het is immers van essentieel belang inzicht te hebben in de totale kosten die worden veroorzaakt door externe inkopen.

3. Win-win met sociale impact. De overheidsinkoper moet niet alleen naar geld kijken, maar ook naar de impact op de maatschappij.  Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen is dat een breed gedragen besef. Onder het motto ‘inkopen met impact’ wordt met leveranciers naar win-winsituaties gezocht.

4. Milieucriteria: Cluster - Automatisering en telecommunicatie. Via de clusters vindt u clusterspecifieke informatie en gedetailleerde informatie per productgroep over maatschappelijk verantwoord inkopen, zoals de milieucriteriadocumenten en informatie over sociale voorwaarden en social return.

5. Factsheet Handreiking AVG voor inkopers. In deze factsheet worden een aantal belangrijke zaken omtrent de AVG weergegeven. Daarnaast geven we aan welke rol de inkoopadviseur hierin kan pakken en hoe de inkoopadviseur ermee kan omgaan. In de bijlage staat een beschrijving hoe je onderwerpen over de AVG in je aanbestedingsdocumenten kunt meenemen.