Gratis MVI-workshops voor inkopers in de zorg

16 September 2019

Uitnodiging aan inkopers werkzaam in de Zorg

Het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg en tegelijk het verlagen van de footprint van de zorgverlening vanuit de lange termijn impact op people, planet en prosperity, dit is de insteek van de Green Deal Zorg. 

Inkopende organisaties hebben de regie over de toeleveringsketen, stimuleren en creëren de vraag naar duurzaam of circulair geproduceerde goederen en kunnen mede daardoor duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Daarom heeft het Ministerie van VWS samen met NEVI en Intrakoop een Maatschappelijk Programmaplan opgesteld dat zich richt op Inkoop. 

In opdracht van het Ministerie van VWS organiseert NEVI, als onderdeel van dit programmaplan, in de maanden november, december en januari drie verschillende workshops, te weten Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), Klimaatneutraal inkopen en Circulair inkopen. 

Voor wie zijn de workshops MVI bedoeld?

De workshops zijn bedoeld voor alle medewerkers in de Zorg die aan de slag willen gaan met de bovenstaande duurzaamheidsambities en invloed uitoefenen op in te kopen producten en diensten. Kom vooral dus samen met collega’s!

Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. De tegenprestatie is dat jij je kennis praktisch gaat inzetten in je huidige werkzaamheden en gaat delen met je collega's. Op ieder genoemde datum zijn er drie verschillende workshops van 1 dag en is er plaats voor 3x 20 deelnemers. Als je alledrie de workshops wilt volgen, moet je dus 3x inschrijven voor 3 verschillende data. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.  

Workshop Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) - trainers: Hans Kröder, Rob Bonting

Opzet, structuur, termen en definities; 
Nulmeting in combinatie met MVI webtool, zelfevaluatietool; 
MVO-beleid, MVI-manifest, MVI-beleid –en doelstellingen/ambitie opstellen 
MVI-actieplan en Implementatieplan maken; 
Risico-, prioriteits-, en stakeholdersanalyse maken, prioriteiten stellen; 
Opstellen en/of uitvoeren MVI-actieplan en een aanbestedingsstrategieplan; 
Het toepassen van thema’s als circulair inkopen, biobased inkopen, innovatie, milieucriteria, socialreturn, sociale voorwaarden, etc. in zowel het inkoop/aanbesteding-, gunningsproces en contractmanagementproces; 
Het evalueren, rapporteren en het doen van verbetervoorstellen MVI. 

Inschrijven voor de workshop MVI

Workshop Klimaatneutraal inkopen - trainers: Maud Vastbinder, Annemiek Lauwerijssen

Opzet, structuur, termen en definities; 
CO2 kwalitatief proces, implementatie en rapportage; 
CO2 footprint en tools; 
Stappenplan Klimaatneutraal inkopen;
Inkopen/Aanbesteden en contracteren met EMVI-criterium CO2 prestatieladder.

Workshop Circulair inkopen - trainers: Marcel Jacobs/ Hans Kröder

Opzet, structuur, termen en definities; 
Circulair kwalitatief proces, implementatie en rapportage; 
Circulair Inkopen tools en voorbeelden; 
Stappenplan Circulair inkopen; 
Inkopen/Aanbesteden en contracteren met EMVI-criterium Circulair. 

Data en locatie van de workshops: 

2019: dinsdag 5 november, dinsdag 12 november, dinsdag 3 december en donderdag 12 december.
2020: dinsdag 14 januari, dinsdag 21 januari.

Alle workshops vinden plaats in Media Plaza/Jaarbeurs te Utrecht 09.00 – 17.00 uur

Ter voorbereiding/stukje huiswerk

Wil je aan het eind van de workshops een concept-actieplan hebben, dan is het raadzaam een overzicht van de ambities van je organisatie op het gebied van duurzaamheid mee te nemen of via de webtooliso20400.nl het MVI-implementatieplan voor jouw organisatie op te stellen.

Deze activiteiten worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Heb je vragen over de klimaatenveloppe? Neem dan contact op met info@pianoo.nl