Goed opgeleide inkoper heeft geen wet tegen kinderarbeid nodig

08 Maart 2018

Het is onduidelijk of de Wet zorgplicht kinderarbeid er gaat komen. Het voorstel is in december 2017 in de Eerste Kamer behandeld, maar is uiteindelijk uitgesteld tot na het kerstreces. Tot op heden is er geen vervolg geweest in de Eerste Kamer. 

Goed opgeleide inkoper heeft geen wet tegen kinderarbeid nodig

Wet zorgplicht kinderarbeid

Het wetsvoorstel van initiatiefnemer Attje Kuiken (PvdA) voorziet in de invoering van zorgplicht, die moet voorkomen dat Nederlandse producten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Aan bedrijven wordt gevraagd te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en toetsing blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Goed opgeleide professionele inkoper/contractmanager heeft geen speciale wet nodig

Karin van Ijsselmuide, voorzitter NEN-normcommissie ISO 20400, kennismanager/trainer bij NEVI, vertelt: ‘Het niet doorgaan van deze wet is op zich goed nieuws voor de "inkoper". Het gaat immers bij sociale aspecten niet alleen om kinderarbeid (=politieke/maatschappelijke emotie), maar ook andere niet wenselijke arbeidsomstandigheden conform principles ILO. Deze zijn vaak onderdeel van een contract en dit betekent dus een kwestie van professioneel contractmanagement uitvoeren, het aangaan van de dialoog met leveranciers en het opvolgen van branchespecifieke Due Diligence aanpakken. Oftewel, een goed opgeleide professionele inkoper/contractmanager heeft geen speciale wet nodig.’

NEVI Contractmanagementdag op 22 maart 2018

Wil je meer weten over leveranciers- en contractmanagement? Op donderdag 22 maart vindt de NEVI Contractmanagementdag plaats.