Geestelijke bagage jonge inkopers blijkt onvoldoende om te excelleren

05 Januari 2018

De meeste junior en ook senior inkopers beschikken in tegenstelling tot hun leidinggevenden niet over de juiste vaardigheden om succes in hun werk te kunnen boeken. Dat blijkt uit de recent afgeronde internationale PERFECT-studie. 

Junior inkopers geven zichzelf een laag rapportcijfer
Junior inkopers geven zichzelf een gemiddeld cijfer van slechts 4,1 voor de skills die leiden tot succes, de seniors geven zich hiervoor gemiddeld een 6,0 en de executives een 7,7. Het (gewogen) gemiddelde van het totaal is slechts een 5,5. Aangenomen dat een 5,5 en hoger een voldoende is, geven juniors zichzelf maar vier voldoendes. Seniors geven zich 31 voldoendes van de 43 succesvaardigheden en de executives geven zichzelf slechts één onvoldoende voor Big Data-analyse. 

Senior inkopers scoren slecht op belangrijke onderwerpen
De scores van de juniors zijn dramatisch laag. Deze groep heeft niettemin een hoger opleidingsniveau dan de seniors en executives. De seniors hebben rond de 4 tot 10 jaar ervaring en presteren wel beter dan de juniors, maar niet in een mate die tot tevredenheid stemt. Het rapportcijfer is gemiddeld slechts een 6 en seniors scoren zeer matig op belangrijke onderwerpen als: kostenreductietechnieken, duurzaam inkopen, samenwerking met Juridische Zaken en Research & Development, global sourcing, technische product- en proceskennis, leiderschap en het inkopen van innovaties. Alleen de executives hebben een goed rapport.   

Gebrek aan essentiële vaardigheden 
De conclusie is dat het gros van de juniors en seniors (nog) niet beschikt over de essentiële vaardigheden voor het behalen van inkoopsucces. De weg naar werkelijk succes voor de inkoper bestaat uit met name technische kennis van het eigen product of proces, global sourcing, de implementatie van de innovatieve oplossingen van de leverancier, projectmanagement en duurzaam inkopen. Niet alleen ontbreekt het aan deze essentiële vakinhoudelijke vaardigheden; ook cruciale intra- en interpersoonlijke succesfactoren ontbreken, zoals multicultureel bewustzijn, inventiviteit, bereidheid risico’s te nemen en samenwerking met andere afdelingen.

Bron: Klaas Stek, promovendus op het PERFECT-onderzoek naar vaardigheden in de inkoop aan de Universiteit Twente. Het gehele artikel is te lezen in Deal! nr1 die begin februari verschijnt.

Source: 
redactie Deal! - Magazine over inkoop en supply management -