Deal! blikt vooruit én kijkt terug

06 Juli 2018

Deze zomeruitgave van vakblad Deal! gaat over de Arbeidsmarkt.

Ambitie in Inkoop - nationale inkoopenquête

Naast de resultaten van het NEVI-Deal!-onderzoek Ambitie in Inkoop, een interview met Jeroen Harink, CPO Vanderlande Industries 'De nieuwe inkoper toont leiderschap', de inkooppraktijk van Cocky Brouwer op Schiphol en een artikel over de arbeidsmarkt van inkoop.

Roots van Inkoop

Het tweede van drie artikelen waarin we op zoek gaan naar de roots van inkoop. In het eerste artikel beschreven wij waarom en hoe de VOC de omslag maatke van outsourcing van de scheepsbouw naar insourcing. Publieke inkoop door de eeuwen heen staat centraal in dit tweede artikel over de 'Roots van Aanbesteden.