De NEVI PMI laat al enkele maanden een neergaande trend zien

03 December 2018

Redactioneel commentaar prof dr. Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven

Deze week rapporteerde het Financieele Dagblad dat de IFO score, een belangrijke maatstaf voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland, met een waarde van 98.7 beneden de grenswaarde van 100 was gezakt. Dit betekent dat Duitse ondernemers iets somberder zijn geworden over hun economische vooruitzichten. Is dit in Nederland ook zo? Moeten we zorgelijker worden over onze economische perspectieven?

De NEVI Purchasing Managers’ Index geeft aan dat we rekening moeten houden met een afnemende economische groei. De NEVI PMI kwam over november uit op een waarde van 56.1 (tegenover oktober 57.1). Ter herinnering: een waarde van de NEVI PMI >50 wijst op een verbetering van de omstandigheden in de industrie ten opzichte van een maand geleden. Deze belangrijke economische indicator laat nu al enkele maanden een neergaande trend zien. De groei in de industrie loopt terug. Zeker. Niettemin zijn de perspectieven voor het komend jaar goed te noemen. Dit wordt verklaard enerzijds door de goed gevulde pijplijn (bedrijven hebben volop werk, ook de komende maanden) en de goede orderontvangst uit binnen en buitenland (zowel de nieuwe order index als de nieuwe exportorder index lagen hoger dan vorige maand).

Onze industrie heeft vertrouwen in de nabije toekomst als gevolg van nieuwe producten die ze op de markt brengen, de goede exportkansen die zij zien en de investeringen die zij in uitbreiding van hun capaciteit hebben gepleegd. Als ondernemers in de Nederlandse industrie somber zijn is het over de lange levertijden en slechte leveringsbetrouwbaarheid van de materialen die ze nodig hebben. Sommige bedrijven voeren aan dat de lage waterstanden in onze rivieren de aanvoer van grondstoffen nu duidelijk bemoeilijken. Met een PMI van 56.1, doet Nederland het goed ten opzichte van ons omringende landen. De eurozone kwam uit op een waarde van 52.0, de Verenigde Staten van Amerika rapporteerde een waarde van 55.7 en China kwam uit op 50.1. Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 8.0.

Naar de NEVI PMI-berichtgeving