"Combineer de opleiding met andere manieren van leren, zoals intervisie"

24 Juli 2017

Zij-instromer

Frans van Bolderen is een zij-instromer in het inkoopvak. Hij heeft lang bij TNO gewerkt in diverse financiële functies en werd al jong leidinggevende. Het was een logische carrièrestap om clusterleider Financiële Administratie bij de gemeente Venlo te worden. Toen hij wegens persoonlijke omstandigheden een stapje terug wilde doen, besloot hij bewust om eens aan andere vakgebieden te gaan ruiken. Hij werd statisticus, maar miste het contact met mensen. En dus greep hij met beide handen het aanbod van een collega aan om bij Inkoop te gaan werken.

“Het is een vrij kleine afdeling, we zijn met tien man. De meeste van mijn collega’s werken al lang in inkoop, het kennisniveau ligt ontzettend hoog. Dat ze mij er graag bij wilden hebben komt doordat de gemeente het belangrijk vindt dat inkopers hun visie en ideeën intern kunnen verkopen. Daar heb ik als voormalig leidinggevende veel ervaring mee. Ze zoeken mensen die anderen mee kunnen krijgen, die vaardigheden bezitten als empathie, overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn.”

Sneller leren in de praktijk

Natuurlijk schortte het bij Van Bolderen aan inkoopkennis. Hij startte daarom direct met NEVI 1 Professional. “Inkoop is geen hogere wiskunde. Je leert vooral door te doen, maar je hebt wel parate basiskennis nodig. Hoe meer kennis ik kreeg, hoe hoger het leerrendement was in de praktijk. Ik kon opeens een veel betere bijdrage leveren aan teamoverleggen. En als ik bij een collega meekeek hoe hij een aanbesteding aanpakte, stelde ik veel gerichtere vragen.”

Hij vond het leuk dat zijn groep divers was, hij was de enige deelnemer uit gemeenteland. “Je leert veel van je medecursisten.” Hij is dan ook heel blij dat hij een klassikale opleiding heeft gevolgd. “Wij hadden een goede docent. Hij bracht de theorie helder over en had ook zinnige antwoorden op onze vragen. Omdat de gemeente Venlo geen traditionele indeling kent in junior, medior, senior, werd ik meteen in het diepe gegooid. Ik liep soms tegen vragen aan die pas behandeld worden bij NEVI 2 Expert, maar dat vond onze docent geen probleem. Hij behandelde ook vragen die wat verder van de leerstof af stonden.”

Boeiend in de breedte

Van Bolderen is als zij-instromer erg blij met zijn keus voor inkoop. “Het vak heeft geen sexy imago. Dat is jammer, want het is ontzettend boeiend, met name door de breedte. Je moet van veel dingen een beetje weten en je moet voortdurend op meerdere borden tegelijk schaken. Je hebt bovendien veel contact met andere mensen.”

Hij vindt dat die breedte wel tot uiting komt in NEVI 1 Professional. “Er zijn eigenlijk geen aspecten die ik heb gemist.” Wel is het natuurlijk een basisopleiding. Voor Van Bolderen reden om door te gaan met NEVI 2 Expert. “Die opleiding gaat dieper in op inkoopbeleid en aanbestedingsvormen. Mijn categorie is gedeeltelijk het sociale domein. Daar kun je met een reguliere aanbesteding niet zo heel goed uit de voeten. Ik ben dus erg benieuwd naar de stof bij NEVI 2 Expert.”

Ook duurzaamheid speelt in die opleiding een rol. “Ik houd me ongeveer 20 procent van mijn tijd bezig met cradle-to-cradle. Natuurlijk in de vorm van maatschappelijk verantwoord inkopen, maar ook breder. Ik hoop dat ik straks door NEVI 2 Expert op nieuwe ideeën wordt gebracht.”

Studiebelasting goed te doen

Van Bolderen vindt de studiebelasting van vier tot zes uur per week bij NEVI 1 Professional goed te doen. “Maar je moet het wel bijhouden vanaf de start”, is zijn advies. De lesstof is helder, maar soms wat wollig, vindt hij. “Ik maakte vaak zelf samenvattingen om sneller te kunnen leren.”

Hij vindt het jammer dat NEVI 1 Professional geen vrijstellingen kent bij diploma’s ouder dan tien jaar, ondanks aantoonbare werkervaring op dit vlak. “De module bedrijfseconomische aspecten behandelt veel financiële theorie. Dat is voor mij natuurlijk gesneden koek. De twee dagen die we hieraan hebben besteed, waren voor mij verloren tijd.” Gelukkig gold dat niet voor de andere modules.

Als Van Bolderen andere zij-instromers één advies mag geven, dan is het wel: “Combineer NEVI 1 Professional met andere manieren van leren, zoals intervisie. Ik leer veel van mijn collega’s en kijk ook vaak over de schutting bij andere gemeenten hoe zij iets aanpakken. Dat kan makkelijk omdat wij soms gezamenlijk inkopen. Als je je kwetsbaar durft op te stellen, dan zijn mensen graag bereid je te helpen. Niemand komt je automatisch iets brengen, maar als je vragen stelt, wil iedereen graag zijn kennis delen. Maak daar gebruik van!”

Meer over de Opleiding NEVI Professional - NEVI 1