Brexit en de zorg

28 Januari 2019

Er is nog heel veel onduidelijk over de Brexit, en gezien de kant waarop het (politiek gezien) gaat zal dat nog wel even zo blijven. Er lopen verschillende activiteiten richting minister en leveranciers. Ook slaat bij een aantal zorginstellingen de Brexit-stress al toe en komen bestuurders aan inkoop vragen “of het al geregeld is”.

Het bestuur van NEVI Zorg heeft daarom de volgende uitgangspunten opgesteld op basis van de twee issues (certificerings- en leveringsproblemen):

  • Het probleem met certificering en certificeringsorganen moet de minister (Europees) oplossen. Instellingen weten niet wie de certificeringsorganen per product zijn.
  • Qua levering ligt de verantwoordelijkheid bij de leveranciers, wij hebben met hen een contract en zij hebben de plicht ons te informeren als daar (nu en in de toekomst) problemen te verwachten zijn (maar ongeacht hun informatieplicht, het is bij leveranciers oorverdovend stil).
  • Wij zijn geen voorstander van het individueel uitvragen bij leveranciers van de problemen die zij verwachten.
  • Als je toch uitvraagt, bijvoorbeeld door interne druk, dan alleen de risicovolle producten en op een landelijk uniforme wijze. Er doen al verschillende vragenlijsten de ronde.
  • We moeten collectief/landelijk opereren.

Meer weten? De volgende documenten zijn interessant om te lezen:

Inkopen in de zorg