0
Nieuws

Alliander past restwaardemodel toe bij inkoop kantoormeubilair

Nieuws 07 december 2016

Alliander en Gispen hebben een voorlopige restwaarde van ongeveer 20% afgesproken.

‘Het restwaardemodel voor meubilair betekent in essentie dat je meubilair koopt en belooft om een goede huisvader te zijn. De leverancier pleegt regelmatig onderhoud en koopt het meubilair aan het einde van de contractduur terug tegen een afgesproken percentage. Het restwaardecontract voor de circulaire kantoorinrichting van de locatie Duiven bestaat uit de aankoop van 1973 stuks nieuw meubilair.


Circulaire meetlat
Om te bepalen of een merk of type meubel voldoet aan de circulaire eisen, heeft Gispen in samenwerking met Alliander een circulaire meetlat ontwikkeld. De meetlat bestaat uit een aantal duurzaamheidscriteria waarop gescoord kan worden. Een voorbeeld is of er sprake is van een zogenoemde 'klassieker'. Deze producten met een bewezen designwaarde zijn makkelijker opnieuw in te zetten zonder veel waardeverlies. 


Revitalisatie
Daarnaast zorgt Gispen voor de revitalisatie en technische update van 750 bestaande werkplekken. Deze zijn zo veel mogelijk samengevoegd tot duowerkplekken omdat er dan minder bekabeling nodig is. De werkbladen zijn vervangen en bijvoorbeeld toegepast als tussenscherm tussen de werkplekken of hergebruikt in afsluitbare lockerkasten. Van de stoelen zijn diverse onderdelen vernieuwd. Het meubilair wordt op termijn waar nodig hersteld, vervangen, teruggenomen en zo veel mogelijk hergebruikt.


Restwaarde 20%
Alliander en Gispen hebben een voorlopige restwaarde van ongeveer 20% afgesproken. Met dit relatief hoge percentage willen beide partijen een prikkel inbouwen om samen te zorgen voor waardebehoud. Een eventuele plus of min wordt gedeeld. Alliander kan dit beïnvloeden door netjes met de spullen om te gaan en defecten tijdig te signaleren, Gispen door goed onderhoud te plegen.


Belemmerende boekhoudregels
Belemmerend zijn vooralsnog de boekhoudregels. Die gaan uit van lineaire in plaats van circulaire afspraken. De transactie wordt niet gezien als een verkoop- maar als een verhuurtransactie. Deze moet daardoor gereserveerd worden op de balans. Een relatief hoge restwaarde is daarmee een economisch risico. Het besef dat dit moet veranderen, begint te komen in de sector en bij de International Financial Reporting Standards (IFRS)’.


 Bron: Mark Hamstra (Alliander) en Karin Verploegen (Gispen) in Deal! van december.


 


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren