Alles is relatief, zelfs het sociaal domein?

12 Juli 2018

Het afscheidscollege van Jan Telgen eind mei (waarover een publicatie in voorbereiding is) heeft de gemoederen goed bezig gehouden, zoals het artikel ‘De scoremethodiek bij aanbestedingen is verwerpelijk’ laat zien. Zowel met betrekking tot het sociaal domein als op het gebied van relatieve beoordeling.

Jan Telgen stelde herhaaldelijk de problemen met relatief beoordelen aan de kaak. Maar was het enkel theorie? Na onderzoek weten we dat het ook klopt in de praktijk. Tijdens een besloten conferentie eerder dit jaar werden de resultaten al binnen het Rijk gedeeld. Tijdens de bijeenkomst werd het mooi verwoord: 'Dus als FC Twente onderaan eindigt in de eredivisie, wordt PSV kampioen. Als het NAC Breda is dan wordt Ajax kampioen.’ Hierdoor zitten wij niet zelf aan het stuur, maar de leveranciers. NEVI Publiek is tegen het ondoordacht relatief aanbesteden, dus in principe doe je dat niet als je professioneel inkoopt. Jan zei tijdens zijn afscheidscollege: “Je kunt het overlaten aan de professionaliteit van de inkopers om deze methode niet te gebruiken. En eigenlijk hoop ik daar op. Anders moet het verboden worden.”. Ermee aan de slag om dat te voorkomen, mooie tip is dat de inkopers met de organisatie de gekozen methode van te voren simuleren!

Ook het onderzoek van gemeentelijke Wmo- en jeugdhulp contracten voor maatwerkvoorzieningen kwam bij de afscheidsrede aan bod. Deze 'Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2018' in opdracht van PIANOo is begin juli door minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer gestuurd. In het onderzoek wordt de gemeentelijke zorginkoop van alle 380 gemeenten, voor 12 verschillende zorgvormen in beeld gebracht. De belangrijkste bevindingen zijn:

• 90% van maatwerk/individuele voorzieningen Wmo én Jeugdhulp wordt ingekocht als Open House (hoewel gemeenten dit lang niet altijd zo noemen);
• Dialooggericht inkopen is (nog steeds) populair;
• Lange contracten, nog steeds veel gemeentelijke inkoopsamenwerking;
• Samenwerkingsverbanden zijn echter niet robuust en vallen uiteen.

Door Binnenlands Bestuur is het als volgt samengevat.