0
Nieuws

Aanzienlijke daling inkoopprijzen, NEVI PMI® september 53.0

Nieuws 15 april 2016

De NEVI PMI® daalde van 53.9 in augustus naar 53.0 in september, het laagste niveau in zes maanden. De inkoopprijzen daalden voor de eerste keer in zes maanden en bovendien aanzienlijk. Vaak ging het om lagere prijzen voor metalen en olie gerelateerde producten. De productieomvang was voor de negenentwintigste maand op rij groter.

De NEVI PMI® daalde van 53.9 in augustus naar 53.0 in september, het laagste niveau in zes maanden. De inkoopprijzen daalden voor de eerste keer in zes maanden en bovendien aanzienlijk. Vaak ging het om lagere prijzen voor metalen en olie gerelateerde producten.


 


De productieomvang was voor de negenentwintigste maand op rij groter. Het aantal nieuwe orders steeg eveneens, al was deze stijging de kleinste in dertien maanden. De toename van de export orders was de kleinste in ruim een jaar. Als gevolg van deze ontwikkelingen daalde de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de grootste mate sinds april.


 


De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector steeg opnieuw, vergelijkbaar met de stijging van augustus.


 


De hoeveelheid ingekocht materiaal nam toe, maar de voorraad ingekochte materialen daalde voor de tweede maand op rij. Dit was bovendien de grootste daling sinds februari. De levertijden waren opnieuw langer, maar deze toename was de kleinste in zes maanden.


 


De verkoopprijzen daalden voor de eerste keer in vier maanden, al bleef deze daling bescheiden. De voorraad gereed product daalde voor de zesde maand op rij, zij het licht.


 


Drie deelindices uitgelicht:


 


Nieuwe orders index


De gegevens voor september wijzen op een verdere stijging van het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd. De huidige periode van groei komt hiermee op zevenentwintig maanden. Deze stijging was echter beperkt, kleiner dan in augustus en de kleinste in iets meer dan een jaar. Sommige panelleden maakten melding van een minder grote vraag van klanten in de olie- en gasindustrie.


 


Verkoopprijs index


De prijzen die de Nederlandse producenten in rekening brachten voor hun eindproducten, daalden in september voor de eerste keer in vier maanden. Deze daling van de verkoopprijzen was echter bescheiden. De panelleden die een daling van de verkoopprijzen noteerden (ruwweg een op de tien panelleden), schreven dit toe aan de concurrentiedruk en de overcapaciteit.


 


Inkoopprijs index


De gemiddelde inkoopkosten in de Nederlandse industrie daalden in september voor de eerste keer in zes maanden. Deze daling was aanzienlijk en ongeveer een kwart van de panelleden maakte melding van lagere inkoopprijzen. De panelleden maakten veelvuldig melding van lagere prijzen voor metalen en olie gerelateerde producten.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren