Nevi
0
Nieuws

Eneco zoekt naar verfrissing en kennis in inkoopopleiding

Nieuws 4 minuten 25 september 2020

Binnen het inkoopvak is er zoveel meer te leren dan alleen de fundamentele inkoopvaardigheden, vindt Lizan Molmans, CPO/directeur Procurement van Eneco.

Zij wil haar afdeling naar een hoger niveau van volwassenheid brengen om steeds een stap vooruit te kunnen denken. En daarom zoekt zij naar verfrissende manieren, netwerken en trainingen die haar medewerkers uitdagen in hun denken en klaarstomen voor het inkoopvak van de toekomst.

Eneco is een van de grotere energieleveranciers in Nederland, Duitsland en België. “We hebben een centrale inkoopfunctie,” licht Lizan toe. Nog niet in alle landen is dat het geval. Het team bestaat uit zo’n 35 medewerkers, denk aan traditionele functies als Buyers, Senior buyers,  Senior Investment buyers, maar ook nieuwere taken zoals een Sustainability officer en Supplier portfolio officer.”

Innovatie, duurzaamheid en groei

Het inkoopvak kent binnen Eneco verschillende rollen. De afdeling verzorgt de inkoop van en voor de assets: windparken, zonneparken, warmtecentrales, maar ook Sales, Call Centers, IT-diensten, consultancy, extern personeel, etc. Ook speelt Procurement een rol in het afdekken van risico’s, compliance en safety. Maar een belangrijke taak is weggelegd om bij te dragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. “Die moeten wij goed kennen,” zegt Lizan. “De missie van Eneco luidt: ‘Klanten moeiteloos laten meedoen in de energietransitie, met hulp van innovatieve energieoplossingen, producten en diensten.’ Daarnaast dragen we bij aan de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs. Die doelstellingen bereiken, vergt grote investeringen. Dat betekent ook wat voor de leveranciers waar je mee samenwerkt. We transformeren naar digitale dienstverlening en willen innoveren. We groeien hard en zoeken ook naar nieuwe afzetmarkten in het buitenland. Dus praten we met leveranciers en kijken we waar we samen kunnen optrekken om innovatieve producten te ontwikkelen.”

Verhouding klant/leverancier verandert

“Je bent iets en je wilt iets worden. In 2017 had onze afdeling nog weinig fundament,” vertelt Lizan. “We willen groeien in maturiteit, een strategischer niveau bereiken om ons voor te bereiden op onze taak van nu en de toekomst. Door de energietransitie is de markt enorm in beweging en moet je jezelf als bedrijf steeds opnieuw uitvinden. We hebben geen vaststaand idee wie over tien jaar onze concurrenten zijn. Partijen als Microsoft, NS en KPN zijn zowel klant, als leverancier, als partner. Dan rijst de vraag: Hoe verhoud je je tot elkaar, in hoeverre ben je afhankelijk van elkaar, hoe komt een partnership tot stand? Dat is van invloed op de rol van Procurement en wij kunnen daarin van grote toegevoegde waarde zijn.”

Stroomopwaarts zwemmen

Die beweging op de markt en in de maatschappij, die complexiteit is wat Lizan boeiend vindt aan haar vak. “Ik probeer altijd stroomopwaarts te zwemmen, het start bij de klant, en verder te kijken dan waar we nu staan. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Vroeger waren we afwachtend op het beleid van bovenaf, maar duurzaamheid is van ons allemaal. Je moet het zelf vervullen. Juist vanuit inkoop kun je daarmee enorme impact maken. Maar daarvoor moet je je bedrijf wel meenemen.” Ook dat ziet Lizan als een inkooptaak.” De afgelopen jaren is het fundament van de inkoopafdeling van Eneco gelegd. “We doen het goed, we hebben een hoge interne stakeholderstevredenheid en leverancierstevredenheid. We zijn snel en wendbaar. Op operationeel- en deels ook op tactisch niveau kunnen we nog meer automatiseren om efficiënter te werken. Op strategisch vlak en op het vlak van innovatie willen we groeien en ons onderscheiden.”

Van oubollig naar vernieuwend

Lizan is als directeur nog zoekende naar manieren en opleiding om haar medewerkers toekomstbestendig te maken en dat gaat verder dan de traditionele inkoopopleidingen. Haar relatie met opleidingsinstituut Nevi dateert al van vele jaren terug. “Om eerlijk te zijn vond ik Nevi van oudsher wat oubollig,” geeft ze toe. “Het is hét instituut om inkoopprofessionals een goed fundament te geven. Natuurlijk, die theoretische basis en certificering moet bovenal goed geregeld zijn. Maar ik vind het vooral interessant om te zien hoe Nevi nu op zoek is naar vernieuwende trajecten, een nieuwe koers vaart om modernere inkopers op te leiden. Er is meer aandacht voor behoefte-uitvraag en uitwisselen van kennis en netwerken.”

Impact van inkoop in beeld 

In de serie ‘De impact van inkoop in beeld’ vertellen professionals uit het Nevi-netwerk over hun werk en laten zij zien wat professionele inkoop bijdraagt aan organisatiedoelstellingen én aan de maatschappij.

Delen

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren