MSU+ 2.0

MSU+ helpt je de huidige situatie van jouw inkoop te analyseren, verbetermogelijkheden in kaart te brengen, procesverbeteringen door te voeren en kennis en competenties te ontwikkelen.

Wat is MSU+?

MSU+ is een variant op het MSU-model, ontwikkeld door Nevi en de projectdirectie PIA (Professioneel Inkopen en Aanbesteden). Het MSU+-model is bedoeld voor alle not-for-profit organisaties binnen de publieke sector. Het model is op vergelijkbare wijze te gebruiken als het MSU-model. Met behulp van het MSU+ model kan het volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie worden vastgesteld en kunnen organisaties zich vergelijken met het niveau van de beste inkopende organisaties binnen de Nederlandse overheid.

Wat is het doel van MSU+?

Het doel van het MSU+ model is om via verbeterde inkoopprocessen de inkoopfunctie binnen de publieke sector te professionaliseren en aantoonbare kostenbesparingen te realiseren op basis van acht strategische processen en zes ondersteunende processen. Voor elk proces zijn beoordelingscriteria vastgesteld en niveaus van volwassenheid beschreven. Met deze criteria kun je de (eigen) organisatie beoordelen.

MSU+ 2.0: op weg naar inkoopexcellentie in de publieke sector

Met behulp van het MSU+ model kan het volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie worden vastgesteld en kan men zich vergelijken met het niveau van de besten ter wereld, het ‘Purchasing Excellence Niveau’.

Lees hier hoe het MSU+ model is opgebouwd

Audit-tool MSU+: benchmarken, opleiden, trainen en certificeren

Met behulp van het MSU+ model kunnen organisaties zich vergelijken met het niveau van de besten van Nederland (benchmarken). Op basis van de volwassenheidsmeting kunnen er verbeteringstrajecten worden gedefinieerd om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. Tevens stimuleert het model tot het uitwisselen van best practices binnen de eigen organisatie en/of daarbuiten. Tot slot draagt het model ook bij om tot een gezamenlijke ‘taal’ te komen. Wil je aan de slag met het MSU+ model? Volg dan de Training MSU+ 2.0.

Het MSU+ model is begin 2016 geheel in lijn gebracht met ontwikkelingen in de publieke sector en vernieuwd op de volgende gebieden:

  • Inhoudelijke ‘sanity check’ : de veranderingen in technologie, wetgeving en organisatie
  • Presentatie van resultaten : direct inzicht in die processen die belangrijk zijn voor uw organisatie
  • Vertalingen van organisatiedoelstellingen: heldere prioriteiten en actiepunten op basis van uw organisatiebeleid

‘Meten is verbeteren’

Meer dan 100 organisaties zijn aan de slag gegaan met MSU+ en hebben binnen inkoop verbeteringen gerealiseerd op doelmatigheid, rechtmatigheid en transparantie. Hier lees je Drie voorbeelden hoe de Rijksoverheid werkt aan ‘meten en verbeteren’.

Trainingen

Categoriemanagement

Wil je alles weten over de levenscyclus van een product of dienst? Deze training voor inkopers behandelt het gehele categoriemanagementproces.

MSU+ 2.0

Tijdens deze training leer je alles over het MSU+ model. Je leert wat Purchasing Excellence is en hoe je deze beoordeelt.

Vragen of studieadvies?

Bel (088) 33 00 700 tussen 8.00 en 17.30 uur of mail ons.

Liever persoonlijk opleidingsadvies? Stuur een e-mail voor een afspraak bij ons op kantoor.

Wij helpen je graag!