MSU+ 2.0

MSU+ helpt je de huidige situatie van jouw inkoop te analyseren, verbetermogelijkheden in kaart te brengen, procesverbeteringen door te voeren en kennis en competenties te ontwikkelen.

Het doel van het MSU+ model is om via verbeterde inkoopprocessen de inkoopfunctie binnen de publieke sector te professionaliseren en aantoonbare kostenbesparingen te realiseren op basis van acht strategische processen en zes ondersteunende processen. Professor R. Monczka van Michigan State University model is grondlegger van dit model.

Lees hier hoe het model is opgebouwd

Meer dan 100 organisaties zijn aan de slag gegaan met MSU+ en hebben binnen inkoop verbeteringen gerealiseerd op doelmatigheid, rechtmatigheid en transparantie. 'Meten is verbeteren': een praktijkverhaal.

Audit-tool MSU+: benchmarken, opleiden, trainen en certificeren

Met behulp van het MSU+ model kan het volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie worden vastgesteld en kunnen organisaties zich vergelijken met het niveau van de besten van Nederland (benchmarken). Op basis van de volwassenheidsmeting kunnen er verbeteringstrajecten worden gedefinieerd om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. Tevens stimuleert het model tot het uitwisselen van best practices binnen de eigen organisatie en/of daarbuiten. Tot slot draagt het model ook bij om tot een gezamenlijke ‘taal’ te komen.

Wil je aan de slag met het MSU+ model? Volg dan de Training MSU+ 2.0

Het MSU+ model is begin 2016 geheel in lijn gebracht met ontwikkelingen in de publieke sector en vernieuwd op de volgende gebieden:

> Inhoudelijke ‘sanity check’ : de veranderingen in technologie, wetgeving en organisatie
> Presentatie van resultaten : direct inzicht in die processen die belangrijk zijn voor uw organisatie
> Vertalingen van organisatiedoelstellingen : heldere prioriteiten en actiepunten op basis van uw organisatiebeleid

Laat je organisatie auditen in 1 dag!

Als je jouw inkoopprocessen wilt laten beoordelen door gecertificeerde auditeurs, dan kan je contact opnemen met onze collega's van Klant Contact Center (info@nevi.nl).
Inmiddels zijn meer dan 50 auditeurs opgeleid en gecertificeerd.

Een audit ziet er als volgt uit:

1. De auditeur stuurt je het MSU+ model en een lijst met benodigde bewijsstukken toe.
2. Vervolgens komt de auditeur één of meerdere dagen langs voor het uitvoeren van de audit. De auditeur spreekt met verschillende personen, bijvoorbeeld het Hoofd Inkoop, zijn of haar direct leidinggevende, een controller en een budgethouder ofwel interne klant van inkoop. Tijdens de gesprekken controleert de auditeur of het opgegeven bewijsmateriaal ook echt in huis is.
3. Aan de hand van de gesprekken en de verstrekte informatie stelt de auditeur een rapport op waarin gedetailleerd per inkoopproces de score van jouw organisatie is weergegeven en de verbetermogelijkheden zijn uiteengezet.
4. De gegevens uit de audit worden opgenomen in de database. Jij kunt de resultaten van jouw organisatie benchmarken met de andere resultaten.

Trainingen

NIEUW

Categoriemanagement

Ontwikkel je eigen visie op de levenscyclus van een product of dienst. Optimaal inkopen, contracten goed benutten én invloed uitoefenen op de vraag van de markt.

MSU+ 2.0

Aan de hand van de processen uit het MSU+ model kun je de volwassenheid, purchasing excellence, van de inkoopfunctie van een organisatie(-onderdeel) vaststellen.

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen je graag.

 

Je kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.