Ledenraad

Om alert in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt en in ons vakgebied is snelle besluitvorming en inspraak van members essentieel. De Ledenraad past bij onze ondernemende vereniging. 

Onze members zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring. Inkoop is onze gezamenlijke passie en maatschappelijke binding. De ontwikkelingen in de markt én in ons vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle besluitvorming noodzakelijk en inspraak van leden essentieel. De Ledenraad bindt beide factoren en past bij een ondernemende vereniging, van en voor members. De NEVI Ledenraad bestaat uit maximaal 40 personen, waarvan om de twee jaar een deel wordt verkozen. 

Twee keer per jaar komt de Ledenraad minimaal bijeen. Begin juni werden wederom nieuwe leden geïnstalleerd. Bekijk ook welke leden er vanuit welke regio gekozen zijn op deze Spread Ledenraad (juni 2020)
Op de foto rechts een deel van de Ledenraad (juni 2018). 

Wat doet de NEVI Ledenraad?
Een greep uit de werkzaamheden van de NEVI Ledenraad: contributie vaststellen, de landelijke ledenraadsverkiezingen organiseren en de samenhang tussen de diverse statuten. Wil je weten wat zij nog meer doen? Bekijk dan de video. 

Commissies
De Ledenraad bestaat uit verschillende commissies:

  • Commissie Beleid en Financiën monitort organisatiedoelstellingen en  uitvoering meerjarenbeleidsplan, adviseert de Ledenraad over de contributie, begroting, jaarrekening en décharge.
   vz. Ben Scharrenberg - Douwe van de Goorberg, Dick Heukelom, Wietze Zwerver, Hans Verschoor, Frederik Vos, Jacco van Dijk, Raymond Enkt
  • Commissie Continuïteit garandeert de continuïteit van de Ledenraad en ziet toe op de juiste omvang (toetreden en aftreden). Organiseert de verkiezing (vice-)voorzitter en de landelijke ledenraadsverkiezingen.
   vz. Richard Brabers - Mirella Drentje, Marc Hendricks, Netty Salentijn
  • Commissie Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Ledenraad en alle betrokken stakeholders.
   vz. Willem van Schaik -Thijs Moonen, Sophia Cheung, André Plattel 
  • Commissie Statuten zorgt voor de samenhang tussen de diverse statuten.
   vz. Alex Buursema - Egbert van Binsbergen, Kim Schofaerts, Ageeth Vieveen

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar ledenraad@nevi.nl.