Ledenraad

Om alert in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt en in ons vakgebied is snelle besluitvorming en inspraak van members essentieel. De Ledenraad past bij onze ondernemende vereniging. 

Onze members zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring. Inkoop is onze gezamenlijke passie en maatschappelijke binding. De ontwikkelingen in de markt én in ons vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle besluitvorming noodzakelijk en inspraak van leden essentieel. De Ledenraad bindt beide factoren en past bij een ondernemende vereniging, van en voor members. De NEVI Ledenraad bestaat uit maximaal 40 personen, waarvan om de twee jaar een deel wordt verkozen. 

In juni heeft de Ledenraad Frank Raijmaekers verkozen tot voorzitter en Norbert Romeijn tot vice-voorzitter. Meer ....   

Vragen? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar ledenraad@nevi.nl

Dit voorjaar zijn ruim 1.000 stemmen uitgebracht tijdens de ledenraadverkiezingen. Klik op bovenstaande afbeelding om te zien wie zijn (her-)benoemd. 

 

Werkgroepen

 Werkgroep Financiën
 stelt de contributie vast, keurt begroting goed en stelt
 jaarrekening vast (en verleent decharge).
 vz. Gert Jan Nagtegaal, Gul Oren, Luc van Maldegem, Patrick Stoteler
 Koen Franken en Douwe van de Goorberg
 Werkgroep Beleid
 is belast met het verkrijgen van inzicht en het monitoren
 van de organisatiedoelstellingen en uitvoering van het
 Meerjarenbeleidsplan  2016-2020. 

 vz. Titus Kroon, Duco Boonstra, Edwin Jacobs, Jacco van Dijk, Dick
 Heukelom, Eveline Pols, Wietse Nieuwenhuis en 
 Hans Verschoor

 Werkgroep Continuïteit
 garandeert de continuïteit van de Ledenraad en ziet toe op de
 juiste omvang (toetreden en aftreden). Organiseert de verkiezing
 (vice-)voorzitter en de landelijke ledenraadsverkiezingen.
 vz. Nanda Pleging, Danielle van der Velde-van der Zwan, Jan Siderius, 
 Marcel Koops en Netty Salentijn
 Werkgroep Communicatie
 is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Ledenraad
 en alle betrokken stakeholders.
vz. Thijs Moonen, Sophia Cheung, Esther Smit, Loes Kanbier en Gert van Beek

 Werkgroep Statuten
 harmoniseert de samenhang tussen de diverse statuten.

 vz. Gert Jan Nagtegaal, Alex Buursema en Rene Wilbrink