Nevi
0
Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Jean Aroux e.a. (C220/05)

Vakkennis juni 2020 Aanbesteden Inkoop Publieke sector

ECLI:EU:C:2007:31 De juridische kwalificatie van een overeenkomst naar nationaal recht is niet relevant bij de vraag of een overeenkomst valt onder de werkingssfeer van de RO (ro. 40) Een bezwarende titel (tegenprestatie) kan diverse vormen aannemen (ro.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren