0
Deal!

Inkoper kan overtollige software te gelde maken

Deal! juli 2017 Contractmanagement ICT Maatschappelijk verantwoord inkopen

De doorverkoop vanoriginele softwareis toegestaan, mitsje je aan bepaalderegels houdt. Datbiedt perspectievenvoor bedrijven die desoftwarelicentiesvoor hun bedrijfbeheren. Toch duurthet even voordat dehandel in licentiesecht op gang komt.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren