Overmacht – niet toerekenbaar tekortschieten

Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet, of niet op tijd, of niet behoorlijk. Er is pas sprake van niet- nakoming als de prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd.

Download de pdf!

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Wanprestatie of overmacht?

Om te bepalen of niet, te laat of ondeugdelijk is gepresteerd, moet de inhoud van de verbintenis nauwkeurig zijn vastgesteld. Afhankelijk van de oorzaak wordt beoordeeld of er sprake is van wanprestatie of dat het gaat om overmacht. Deze begrippen sluiten naadloos op elkaar aan: het is óf wanprestatie óf overmacht. In het eerste geval is de niet-nakoming toe te rekenen aan de schuldenaar. In het tweede geval niet. In deze pdf gaat het over het tweede geval: overmacht.

Wat is overmacht?

Overmacht is een tekortkoming die niet te wijten is aan schuld van de debiteur en niet voor zijn risico komt. De vereisten voor overmacht zijn:

  • Er is sprake van een verhindering/tekortkoming
  • Deze mag niet voorzienbaar zijn
  • Het tijdstip van de verhindering/tekortkoming moet plaatshebben voordat de prestatie opeisbaar is
  • De verhindering/tekortkoming mag niet te wijten zijn aan de schuld van de schuldenaar
  • De verhindering/tekortkoming mag niet voor risico van de schuldenaar zijn

Lees meer over overmacht en de gevolgen voor de schuldenaar en schuldeiser in onze pdf.

Meer weten over overmacht?

Dit kennisdocument bevindt zich in het NEVI Kennislab. NEVI Members loggen in om de pdf te downloaden. Nog geen NEVI account? Maak een NEVI account aan.

NEVI Kennislab bevat meer dan 500 documenten, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, NEVI Talks en ruim 100 inkooptools. NEVI Professional Members krijgen onbeperkt toegang tot NEVI Kennislab, NEVI Basic Members kunnen 5 artikelen bekijken.

Log in en download de pdf!

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.